Forskning på Magnesium

Här hittar du studier på magnesium. Magnesium är ett oerhört viktigt ämne för både nervsystem, muskler, hormonsystemet, hjärnans funktion mm. Magnesiumbrist mäts dåligt i vanliga blodprover – så underdiagnostiseringen är hög. (se längre ner om det). Fler studier kommer upp allteftersom..
OBS! Denna sida syftar inte till att fungera som ersättning för råd vid sjukdom.

magnesium
Några vanliga magnesiumbrist-symtom: Vadkramper/sendrag, inre stress, svårigheter att varva ner, muskelspänningar, huvudvärk/migrän, oro/ångest, svårt att somna/lättväckt, pms, mensvärk, lättirriterad eller låg i humöret, chokladsug, retad blåsa nattetid. Man måste inte ha alla symtom på listan för att ha brist.
Magnesiumkällor: Blötlagda pumpakärnor & mandlar, kakao, banan mm. Ofta förbrukar vi mkt mer än vi får i oss! Magnesium är det tillskott jag sett göra störst skillnad hos flest.
Magnesium kombineras gärna med: B-komplex, zink, D. För leder; gärna med MSM mm
——————————————————————–

Magnesium ger 50% mindre risk för cancer, samt minskar dödlighet i andra sjukdomar med 40% enligt studiecancer

I en fransk studie som involverade 4035 män mellan 30 och 60 år så granskade man vilken betydelse balansen mellan zink, koppar och magnesium hade för risken att dö i cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Man följde upp dessa män 18 år senare. Höga kopparvärden eller låga zinkvärden var associerat med en kraftigt Ökad cancerrisk och ökad risk för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Men däremot de som hade höga magnesiumnivåer visade sig ha minskad risk för att dö i cancer med hela 50% och 40% minskad risk för att dö av både hjärt-och-kärlsjukdomar samt andra sjukdomar!
Läs artikel om studien i Svenska Dagbladet här!

Boels kommentar: Notera hur man också varnar för höga kopparvärden. Koppar är ett ämne som kan ställa till mkt trassel om vi får för mkt av det i kroppen. Detta har bl.a. uppmärksammats på senare tid då allt fler kvinnor larmar om att de får problem av att ha kopparspiral. Så alla mineraler är inte bra i högre doser. 

Magnesiumbrist missas ofta i de vanliga blodproven som tas inom vården!

Som jag nämnde högst upp på sidan så missas många fall av magnesiumbrist för att blodprovman mäter magnesiumnivåerna på fel sätt på vårdcentralerna/sjukhusen. Där mäter man främst magnesiumnivåerna i blodet. (serum). Och där har vi bara några få procent av allt vårt magnesium. Merparten finns inne i våra celler. Några få procent kan kroppen i princip alltid lyckas skrapa fram tills det är jättekris och inte finns så mkt att hämta  längre ”på lagret”.  Och DÅ först ger det utslag i vanliga blodprover. Man kan alltså enkelt uttryckt ha lagom med magnesium i blodet men alldeles för lite på andra ställen där det egentligen hade behövts. Därför kan man kan ha en mängd magnesiumbrist-symtom och ändå få höra att man har lagom med magnesium enligt sin läkare.

Här hänvisar jag gärna till Överläkare Torbjörn Åkerfeldt som är väl medveten om detta problem och bl.a. föreläser om detta!
Tyvärr är det också väldigt lite näringslära i läkarutbildningen (endast ca 15h ren näringslära på ca 5år) så många läkare känner inte till problematiken.
Läs mer här om problemet med att mäta magnesiumnivåerna i vanliga blodprov


Magnesium och minskad risk för att dö i förtidlong life

I en studie på 7216 män och kvinnor i åldern 55-80 år med hög risk för kardiovaskulära sjukdomar där man granskade folk som levt med olika kosthållning och sedan följde upp efter 4,8 år så såg man att de med högst magnesiumintag via kosten hade 34% mindre risk för att dö i förtid. Under dessa år hade annars 323 personer dött, varav 130 i cancer. 
Se studien här!

——————————————

Magnesium, telomerer och livslängdtelomerer.jpg

Allteftersom våra celler delar sig och åldras så förkortas våra telomerer (de yttersta ändarna på våra kromosomer). Ju kortare telomerer desto närmare döden är vi menar många forskare. En av nycklarna till ett långt liv anses därför av många forskare vara att bibehålla så långa telomerer som möjligt så länge som möjligt. Enligt en rapport så har magnesium en viktig roll för telomerernas struktur och funktion.  Eventuellt är detta en förklaring till studierna ovan som visar på hur magnesium verkar minska risken för förtidigt åldrande, död och cancer? Detta kan man behöva forska mer på!
Läs mer på wikipedia om telomerer här.
Läs forskningsrapporten om magnesium och telomerer här.


Magnesium för minskad dödlighet i leversjukdomar

I en studie på 13504 personer som genomgått ultraljudsundersökningar av levern för leverfettlever så granskade man kopplingen mellan totalt magnesiumintag och dödlighet i leversjukdomar. Slutsatsen blev att för varje 100mg ökat magnesiumintag så var det associerat med 49% minskad risk för dödlighet i leversjukdomar. Författarna till studien bedömer att magnesium hjälper extra bra hos personer med stort alkoholintag eller som lider av fettlever. Författarna betonar som oftast att fler studier kan behövas på området.
Se studien här.

Magnesium minskar risken för cancer i bukspottskörteln.bukspottskörtelcancer
Bukspottskörtelcancer anses vara en av de dödligaste cancersjukdomarna. I en studie från 2015 som publicerades i British Journal of cancer, så såg man att personer som fick i sig väldigt lite magnesium hade högre risk för att utveckla bukspottskörtelcancer. För varje 100 mg mindre de fick sig av magnesium så ökade cancerförekomsten enligt studien med 24%!  Varken kön, ålder, BMI, användning av antiinflammatoriska läkemedel hade däremot någon inverkan på risken för att drabbas av sjukdomen. Se studien här.

Magnesium förbättrar överlevnaden efter bröstcancer
I en studie som publicerades i American Journal of Cancer Research på 1170 kvinnorbröstcancer med konstaterad bröstcancer så granskade man speciellt balansen mellan kalcium och magnesium och vad det ev. sade om överlevnaden i sjukdomen. Slutsatsen av studien var att högre magnesiumintag var associerat med minskad dödlighet, inte bara av bröstcancer. Effekten var bättre hos kvinnor som genomgått klimakteriet samt hos personer som sedan tidigare låg högt på kalcium i förhållande till magnesium. 
Boels kommentar: Jag har i många år reagerat på problemet med att många både av vården samt i apoteket och i hälsobutiker blivit rekommenderade för höga doser kalcium i förhållande till magnesium och sett det skapa stora problem. Rena kalktabletter har jag sett skapa mycket trassel hos många då det motverkar magnesiumets effekter i kroppen. Se studien här.

Magnesium sänker blodtrycketblood pressure

I en meta-analys där man slog samman data från 22 olika studier med totalt 1173 personer så granskade man effekten av magnesium på blodtrycket. I studierna så varierade magnesiumdoserna på allt ifrån 120 – 973 mg/dag. Vissa studier gjordes enbart i 3 veckor medan andra pågick upp till som max 24 veckor med uppföljning. Även om alla studier inte visade positiv effekt så visade det sammanslagna resultatet överlag på att magnesium sänker både det systoliska och det diastoliska blodtrycket. De bästa resultaten såg man av de högre doserna. Se forskningsrapporten här!

Magnesium vid kärlkrampkärlkramp

I en multinationell, dubbelblind och placebokontrollerad  studie på 190 personer med kärlkramp såg man att magnesiumtillskott i hög dos på 730 mg/dag ökade personernas livskvalitet och deras förmåga att träna. Detta spelar stor roll eftersom träning har stor betydelse för överlevnaden på längre sikt.
Se studien här!

Magnesiumtillskott minskade artärstelheten

I en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie från 2016 på 51 artärstelhetöverviktiga patienter så gav man antingen 350 mg magnesium per dag eller placebo. Efter 24 veckor såg man en positiv förändring vad det gäller artärstelheten, så att blodkärlen inte var lika stela.  Författarna till studien drar slutsatsen att magnesiumtillskott verkar vara gynnsamt för hjärt- och kärlhäsan. I denna studie såg man dock ingen skillnad på blodtryck.
Läs om studien här!

Samma forskare gjorde året därpå en ny studie där man vill se om endotelfunktionen i kärlen förbättrades av magnesium på 350 mg per dag. Men där hade magnesium ingen effekt. Inte heller på låggradsinflammation hos just överviktiga i den studien.
Se den rapporten här!

Boels kommentar: Högt blodtryck kan det finnas olika orsaker till. Magnesiumbrist är bara en av dessa och är med största sannolikhet en mer väsentlig delorsak/orsak hos främst stressade individer. Likaså kan inflammation uppstå av olika anledningar. Vid fetma uppstår en kronisk inflammation i fettcellerna. Magnesium är knappast det första valet mot detta. Däremot vid inflammation som uppstått pga stress så kan jag tänka mig att effekten av magnesiumtillskottet hade kunnat ge bättre effekt.

————————————————————————————-

Magnesiumbrist som en trigger för ökad ångest (studie på möss)ångest

I en studie på möss så ville forskarna testa om det gick att framkalla ökat ångestrelaterat beteende av magnesiumbrist. Och mycket riktigt. Hos de möss som man såg till fick i sig alldeles för lite magnesium så ökade de ångestrelaterade beteendena tydligt. Man såg också en tydlig effekt på den s.k. HPA-axeln (HPA-axeln är en konventionell benämning på ett system av körtlar och hormoner som i normalfallet utgör kroppens respons på saker och ting som stressar oss). Här såg man att magnesiumbristen specifikt triggade en ökning av hormonerna CRH och ACTH som är involverade i HPA-axeln.
Se studien här.

Magnesium och depressionhumör

 • I en studie på äldre människor med typ2 diabetes så såg man att en dos på 450 mg magnesium per dag minskade depressionen lika effektivt som en antidepressiv medicin (Imipramine 50mg/dag).
  Se rapporten här!
 • I en studie på över 8800 personer så såg man att de som var under 65 år som fick i i sig minst magnesium per dag hade en 22% ökad risk för depression. Något märkligt som forskarna dock inte kunde förklara var att effekten såg motsatt ut för äldre människor. (Logiken i detta är väldigt oklar så kanske att man missat någon viktig felkälla här) Se studien här!

—————————————————————–

Magnesium och träningtriathlon

 • I en dubbelblind randomiserad studie på atleter så såg man att de som fick magnesiumtillskott i 4 veckor både sprang snabbare, cyklade och simmade snabbare under ett triathlon. Dessutom hade de lägre insulin-niåver och lägre nivåer av stresshormoner.
  Läs mer om studien här!

 • I en studie från 2014 så såg man att magnesiumtillskott hjälper till att föra blodsockret in i musklerna och hjälper kroppen att få bort mjölksyra som annars kan samlas i musklerna under träning och orsaka smärta.
  Se rapporten här!
 • I en studie gav man volleybollspelare 350 mg magnesium per dag och såg då volleybollförbättringar både vad det gäller hoppförmåga och armrörelser samt minskad mjölksyraproduktion jämfört med kontrollgruppen, även om de inte hade konstaterade magnesiumbrist innan. (notera som sagt att magnesiumbrist dock inte går att mäta särskilt väl, se ingressen högst upp om det). Se rapporten här!
  OBS! Det har också förekommit några studier som inte visat ngn positiv effekt vid träning. T.ex denna studie. Där granskade man effekten av magnesiumtillskott på prestationsförmåga hos kvinnliga idrottare. Ett problem här är att man valt en icke särskilt biotillgänglig form av magnesium som inte heller gavs i särskilt hög dos. Jag hade gärna sett att man dubblade dosen här om man skulle välja den sortens magnesium för att få en fair utvärdering. Min erfarenhet är också att kvinnor oftare behöver högre dos än män pga att de ofta upplever mer stress till vardags.
 • En rapport beskriver hur man förbrukar 10 -20% mer magnesium när man idrottar än när man är vilande. Se mer om detta här!

Magnesium minskar risken för diabetesdiabetes

I en stor metaanalys där man granskade flertalet andra studier så blev slutsatsen att magnesium minskar risken för Typ2-diabetes, högre dos verkar ge bättre effekt. Se rapporten här!

Magnesium effektivt i förebyggande syfte mot hormonell migränmigrän.jpg

I en rapport där man granskade andra studier där man undersökte vad som kunde förebygga eller behandla migrän så konstaterade man följande; Starkast bevis för akut lindring gavs av läkemedlet Rizatriptan. Men i förebyggande syfte så visade sig  magnesium vara ett av de ämnena som fungerade bäst. Andra ämnen som också visade god effekt i förebyggande syfte vad det gällde hormonell migrän var östrogen och vissa andra läkemedel såsom Frovatriptan, Zolmitriptan mfl.  Läs rapporten här!
Boels kommentar: Det kan  vara värt att jämföra biverkningsprofilerna för dessa olika alternativ.

Magnesium som hjälp vid PMSpms
I en äldre studie från 1991 som var randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind så fick 32 kvinnor som led av PMS antingen 350 mg magnesium eller placebo. Efter två månader såg man en tydlig minskning av PMS-relaterade symtom.
Boels kommentar: Innan jag själv hade koll på magnesiumets betydelse för hormonsystemet så led jag för många år sedan av fruktansvärd mensvärk och blev så PMS-lättirriterad att min dåvarande pojkvän ville göra slut med mig en gång i månaden för att jag var totalt odräglig 😉  På lagom mängd magnesium har jag inte något av dessa problem…

Magnesiumbrist och astmaastma
I en studie på 60 patienter med astma vs en kontrollgrupp med friska individer så såg man en tydlig korrelation mellan att de astmasjuka ofta hade brist på magnesium och brist på D-vitamin och att svårare brist också var sammankopplat med en svårare grad av astma. Kalciumbrist däremot verkade inte spela roll i sammanhanget. Se studien här!

I en randomiserad och placebokontrollerad studie på 55 kvinnor och män mellan 21 och 55 år gamla som led av mild eller medelsvår astma så gav man antingen 170 mg magnesium 2ggr per dag eller placebo i 6,5 månader. Magnesiumgruppen visade på en tydlig förbättring vad det gällde flertalet markörer vid astma och patienterna själva rapporterade också att de kunde kontrollera astman bättre och fick bättre livskvalitet. Magnesiumnivåerna ändrades dock inte. Se studien här!
Boels kommentar: Med tanke på att kroppens muskler behöver magnesium för att slappna av så är det ju logiskt att andningsmuskulaturen också blir mer avslappnad av magnesium. Att nivåerna av magnesium i blodprover inte förbättrades är också logiskt eftersom man inte mäter magnesiumnivåerna särskilt bra där.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

1) Se upp med produkter som innehåller dubbelt så mycket kalcium som magnesium. Det omvända brukar för många fungera bättre….om man alls behöver något kalcium som tillskott. För mycket kalk motverkar magnesiumets effekter. Kalk drar samman muskler medan magnesium slappnar av dem. För mycket kalk i förhållande till magnesium och man blir lätt spänd i kroppen och trög i magen. Jag har därför träffat många som tagit rena kalktabletter som mår väldigt dåligt av dem.
kalciumtillskott

2) Många personer har en genvariant som gör DNAatt de tenderar att  förbruka mer magnesium än andra (dvs ha högre magnesiumbehov) och vara mer oroliga och uppstressade av sig mm.

Om du har denna genvariant eller ej går att se med ett gentest!


3) Man behöver mer magnesium när man är aktiv eller utsöndrar mer adrenalin eller kortisol (t.ex. när man springer till bussen, eller oroar sig hemma i soffan). Jag ser ofta att ju mer magnesium man förbrukar desto mer stressad känner man sig och desto mer verkar man förlora ytterligare magnesium. Det blir lätt en ond spiral. Därför är det JÄTTEVIKTIGT att inte bara fylla på med magnesium utan att också lösa upp GRUNDORSAKEN till att du känner dig stressad från första början.

Min erfarenhet är att grundorsaken till att människor känner sig stressade ofta bottnar i  t.ex. rädslan för att bra nogmisslyckas, rädslan för att inte vara tillräckligt bra/sämre än andra, rädslan för att bli bortstött, inte vara tillräckligt betydelsefull oälskad osv.
Att t.ex. gå runt med en känsla av att känna sig otillräcklig eller misslyckad skapar en massa onödig stress. Istället för att enbart försöka motverka de negativa konsekvenserna av den stressen (med t.ex magnesiumtillskott, andningsövningar etc) så kan det enligt min erfarenhet ofta vara klokare att fokusera på att få loss känslan av att känna sig otillräcklig/inte värd att älskas eller vad man nu kånkar på, parallellt med att man fyller på med magnesium mm.  Hitta DIN väg! Vare sig det är meditation, KBT eller nåt annat.

Jag har personligen sett SNABBA resultat med hypnos på mina klienter. Redan efter första besöket märker många stora skillnader och efter 2-3 besök hinner vi ofta få bort flera sådana idéer (för det är ju idéer; du duger ju egentligen som du är och är ju värd att älskas, det vet ju förnuftet även om känslan ibland får för sig nåt annat!). Vi slipar helt enkelt till självkänslan så att du kan känna dig mer trygg i dig själv, mer harmonisk och lugn i vardagen, dvs förbruka mindre magnesium.
Läs mer om kopplingen mellan självkänsla, rädslor och stress här!
Läs rekommendationsbrev från nöjda klienter här!

4) Vissa sorters magnesium anses ha hög biotillgänglighet i kroppen och vissa ganska låg.
Se en studie på det här!

Magnesiumhydroxid och Magnesiumoxid har ansetts ha lägre biotillgänglighet och är dessutom väldigt laxerande. Vid trög mage är dock dessa bra val! Men alla studier håller inte med om att magnesiumoxid är en sämre form. Det har nu också kommit studier som visar på magnesiumoxidens fördel. Så det är möjligt att du upptäcker att du får bättre effekt av en lägre dos av en magnesiumform med högre biotillgänglighet än av med hög dos men med sämre biotillgänglighet. Testa hur din kropp reagerar!
Olika personer kan också svara lite olika på olika preparat. En lösning passar inte alla.

bioavailability.jpg

Magnesiumformer som jag ofta rekommenderar är exempelvis magnesiumglycinat, Magnesiumcitrat, laktat, malat. För vissa kan dock oxid-varianten fungera bra. Ett fåtal verkar också bli pigga istället för att sova bättre på kvällen av ren magnesiumcitrat. Glycin är en aminosyra som dessutom är bra för djupsömnen, och motverkar stress. Så magnesiumglycinat (magnesium + glycin) är därför ofta ett bra val vid sömnproblem! Vissa preparat innehåller också en blandning av olika former. T.ex glycinat och citrat, vissa även med -oxid. Komboprodukterna kan ofta vara ett bra val! Sprayer med magnesium som tas upp via huden tycker en del fungerar bra. Be alltid om produkter fria från sötningsmedel och så rena och lättupptagliga som möjligt utan onödiga belastande tillsatser.  Min erfarenhet är att hälsokostbutiker oftare har bättre kvalitet på magnesiumpreparaten än apoteken! Renare produkter med färre tillsatser.

Vill du läsa fler studier?book
– Se studier om D-vitamin.
– Se studier om Omega 3
– Läs om forskning på K-vitamin.
– Läs om forskning på hälsosamma livsmedel här
Läs om forskning på MSM.
– Läs om forskning på Q10 här.
– Se studier om effekterna av hypnos.

Kontakta Boel Björkenwall på Viability här!