Forskning på Pycnogenol

Pycnogenol är ett jätteintressant och i mitt tycke underskattat ämne som både är pycnogenolväldokumenterat och gör mycket gott i kroppen. Pycnogenol är ett bark-extrakt från franska maritima tallar (Pinus pinaster Atlantica) som är väldigt rikt på en särskild blandning av bioflavonoider. Redan på 1500-talet användes extrakt från tallbark för att återställa hälsan! Nedan följer intressanta forskningsrön om Pycnogenol och ADHD, blodsocker, astma, förbättrade träningsresultat, ledproblem, tinnitus mm.
Obs! Detta syftar inte till att ersätta råd från fackman vid sjukdom.

Pycnogenol vid ADHD

adhdI en studie så lät en neurolog 40 barn med ADHD få pycnogenoltillskott. Deras skolresultat visade sig förbättras med 70%. Studien sponsrades inte av någon men publicerades tyvärr aldrig i ngn vetenskaplig tidskrift. (Masao H. Pycnogenol’s therapeutic effect in improving ADHD symptoms in children. Mainichi Shimbum, 2000, Oct 21.)

I en dubbelblind studie från 2006 på 61 barn vid Universitetssjukhuset i Bratislava (Institutionen för barnpsykiatri) så gav man barnen 1mg/kg/dag av Pycnogenol och jämförde mot en placebogrupp. Pycnogenol visade sig förbättra uppmärksamheten, och samordningen hos barnen samt lindra hyperaktiviteten. Både föräldrar och lärare noterade en stor skillnad. Studien avbröts flera veckor i förtid då föräldrarna till barnen i placebogruppen också ville få en chans att notera samma positiva förbättring som pycnogenolgruppen.En annan intressant sak som man noterade under studien var att barnen med ADHD producerar mer stresshormoner (se rapporten om det här!) och har mer problem med oxidativ stress som på sikt skadar DNA hos barnen. Allt detta såg man också en förbättring på i Pycnogenolgruppen. Se studien här!

Pycnogenol och förbättrad minnesfunktion

minne

 • I en studie på yrkesverksamma personer i åldern 35-55 år kunde man se att 150 mg pycnogenol per dag i 3 månader förbättrade både minnet samt stöttade personernas professionella dagliga uppgifter. Man såg även en förbättring på vakenhet, ångest och allmän förnöjsamhet jämfört med kontrollgruppen.
  Se studien här!
 • I en annan studie på studenter som fick 100 mg Pycnogenol i 8 veckor såg man att dessa personer presterade bättre på universitetstentor än kontrollgruppen. 11% av dem i kontrollgruppen misslyckades, medan endast 6% i Pycnogenol-gruppen.
  Se studien här!

Pycnogenol vid astma och allergi

 • I en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie på 60 barn 6-18 år gamla med astma så såg man en förbättring av lungfunktion och astmasymtomen med tillskott av Pycnogenol jämfört med placebo. Studien pågick i Omega 3 vid astma och allergi3 månader. Pycnogenolen kunde antingen minska ner på, eller sluta med sina inhalatorer i större utsträckning än placebogruppen. Barnen tolererade pycnogenolen mycket väl. Se studien här!
 • I en annan studie på 65 patienter med mild till måttlig astma så gav man pycnogenol 100 mg per dag till hälften av patienterna tillsammans med en potent inhalationssteroid. 6 månader senare såg man en minskning med ca 50% av olika astmasymtom hos pycnogenolgruppen. Man såg värre uppvaknanden nattetid, färre dagar med astmaattacker, minskad användning av bronkdilaterande utrustning och förbättrad livskvalitet.  Se studien här!
 • Forskare från University of Dublin har visat i in-vitro-studier att Pycnogenol hämmar histaminfrisättning från mastceller. Effekten var tydligare än med antihistamin-läkemedlet chromoglycate. Läs mer här!
  Vanliga antihistaminer fungerar genom att störa fastsättningen av histamin till celler efter att det har frisatts. Pycnogenol däremot förhindrar histaminet från att frisättas från början istället.

Pycnogenol vid klimakteriebesvär och minnesproblem vid klimakteriet

I en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie på 200 kvinnor som fick
200 mg pycnoge
klimakterietnol per dag så såg man en förbättring av alla klimakteriesymtom utan negativa biverkningar. Se studien här!

Boels kommentar:
Man kan dock notera att 155 kvinnor fullföljde studien. Så ett antal kvinnor hoppade av, oklart varför!

Pycnogenol vid hjärt och kärlproblem

 •  I en dubbelblind randomiserad och placebokontrollerad studie så visade sig hjärt och kärlPycnogenol på 200 mg per dag förbättra vasodilationen (dvs kärlen kunde vidga sig bättre) hos personer med kranskärlssjukdom. Se studien här!
 • I en studie visade sig Pycnogenol öka e-NOS aktiviteten, vilket leder till att kroppen kan öka sin produktion av kväveoxid (NO) från sin prekursor (förelöpare), aminosyran L-arginin – kväveoxid har visat sig vara viktigt för att få blodkärlen att slappna av och kan bidra till att sänka blodtrycket.  Se forskning här!
 • I två italienska studier så visade sig ett tillägg av Pycnogenol till vanlig blodtryckssänkande behandling sänka blodtrycket ytterligare. Se studierna här och här! I den senare studien såg man också en minskning av CRP-nivåer, som visar på minskad inflammation.

Pycnogenol och elasticitet i venerna
venös insufficiens
Fler än 25 stycken kliniska studier på fler än 1000 personer har visat tydligt att Pycnogenol stödjer friska vener och hjälper vid kronisk venös insufficiens. Vanliga goda resultat man såg var en minskning av ödem (vätskesvullnad), samt en känsla av minskad tyngd och minskad smärta i benen jämfört med placebo eller en kontrollgrupp.
Se en rapport här om det!

Pycnogenol vid Menieres sjukdom

I en studie på 107 patienter med Menieres sjukdom som led av symtom på tinnitus fick utöver sina vanliga lmenieresäkemedel 150 mg pycnogenol per dag i 6 månader. Efter 3 månaders behandling var 45% av patienterna fria från symtom jämfört med 23% i kontrollgruppen. Efter 6 månader var 87% av patienterna i pycnogenolgruppen symtomfria jämfört med 35% i kontrollgruppen. Pycnogenol visade sig förbättra innerörats blodflöde och minskade trycket jämfört med kontrollgruppen. Problemen med tinnitus minskade också i pycnogenolgruppen! Se studien här!

tinnitusPycnogenol vid Tinnitus

I en studie på 24 patienter med tinnitus gav man 150 mg pycnogenol per dag och jämförde med 34 patienter som fick 100 mg per dag och 24 stycken som förblev obehandlade. Tinnitussymtomen minskade allt mer ju högre dos patienterna fick. Kontrollgruppen märkte ingen förbättring. Genom mätningar med ultraljud så kunde man se att pycnogenolen förbättrade blodflödet i innerörat. Se studien här!

Pycnogenol vid Endometrios

 • I en brasiliansk studie så testades en kombination av P-piller och 100 mg pycnogenol vid Endometrios. P-piller minskade visserligen smärtan. Men när man lade till Pycnogenol så blev 54-57% av kvinendometrios1norna helt smärtfria. Så var inte fallet hos de som gick bara på p-piller. Se studien här!
  Boels kommentar: Jag har ju själv blivit helt frisk från Endometrios utan att ta p-piller som jag personligen inte tror är en jättebra behandling av endometrios långsiktigt sett. Läs min story här!
 • När man tagit biopsier från kvinnor med Endometrios så kunde man se en lägre koncentration av vaskulär endotelial tillväxtfaktor och av aromatas inuti endometrial vävnad när man gav pycnogenol som tillägg till p-piller. 
  Se studien här!*
 • I en japansk studie på 58 kvinnor med endometrios så jämförde man effekten av läkemedlet Leuprorelin (som undertrycker menstruation) med 60mg pycnogenol. Leuprorelin minskade smärtan lite mer effektivt. Effekten av pycnogenolen på smärtan kom långsammare men pycnogenol störde inte menstruationscykeln eller östrogennivån. Sex av de kvinnor som tog Pycnogenol lämnade studien eftersom de blev gravida. Ofta säger man annars att det är svårare för personer med endometrios att bli gravida. En specifik antigen visade dessutom att storleken på endometrioma krympte med pycnogenoltillskottet. Se studien här!

Pycnogenol och hemorrojder

I en studie på 84 patienter vid en läkarmottagning i Pescara, Italien så gav man personer med akuta yttre hemorrojder pycnogenol eller placebo eller en kombo av pycnogenoltillskott och
hemorropycnogenolkräm. Man gav en hög dos på 300 mg i fyra dagar följt av 150 mg i 3 dagar. De fick också förändrade kostråd. Hemorrojdblödningarn försvann helt i i Pycnogenolgrupperna, men inte i placebogruppen. Smärta, överkänslighet och svullnad minskade kraftigt i båda grupperna.Effekten var ngt bättre i gruppen som även hade fått en utvärtes behandling. Livskvalitén förbättrades också avsevärt i pycnogenolgrupperna jämfört med placebo.

Se studien här!

Pycnogenol och hemorrojder samt ödem till kvinnor som precis fött barn.

I en studie av samma italienska läkare så gavs 150mg pycnogenol per dag till kvinnor som nyligen fött barn. (3 månader efter att barnet hade fötts). Kontrollgruppen behandlades inte med något alls. Efter 6 månader var 75% av kvinnorna i pycnogenolgruppen symtomfria jämfört med 56% i kontrollgruppen (hemorrojder kan ofta försvinna av sig självt efter en tid). Även svullnad i nedre benen försvann med 100mg pycnogenol per dag i 6 månader för 96,8% av kvinnorna. Stödstrumpor var inte lika effektivt i studien. Se studien här!

Minskad smärta under graviditeten
I en studie gav man 80st gravida kvinnor (som hade tre månader kvar till födseln) 30 mg Pycnogenol dagligen och fram till förlossningen. Då såg man en mycket tydlig minskning av alla sorters smärta i rygg/höft/vader efter ca 2 veckors användning. Resultatet jämfördes med en kontrollgrupp som inte märkte någon förbättring. Inga negativa bieffekter sågs heller hos de kvinnor som fick pycnogenol.
Gynekologerna konstaterade att ”tillskott med pycnogenol i tredje trimestern av graviditeten tycks erbjuda ett säkert och effektivt sätt att lindra graviditetsassocierad smärta”.

(Observera att jag dock inte kan ta personligt ansvar för att pycnogenol är säkert att ges vid graviditet. Många avråder också kvinnor i första trimestern av graviditeten från att ta pycnogenol för säkerhets skull. Inte för att man vet att det är skadligt (djurstudier visar t.ex. Inte på några födelsedefekter) men för att man inte har studerat ordentligt på gravida kvinnor att det är riskfritt. Så jag kan inte ge någon personlig rekommmendation här, prata med din barnmorska/läkare!)

gravid

Pycnogenol och effekt på diabetes och högt blodsocker

 • Experiment vid ett universitet i Tyskland visar att Pycnogenol blockerar enzymet alpha glukosidas som behövs för att bryta ner kolhydrater för att framställa glukos.
  diabetes(Boels kommentar: En möjlig fundering är om personer med väldigt dålig matsmältning som har svårt att spjälka kolhydrater skulle kunna observera en försämrad matsmältning av detta. Men jag har inte kunnat hitta några rapporter som tyder på det).
  Se studien här!
 • I en annan dubbelblind placebokontrollerad studie på 77 patienter med Typ-2-diabetes som fick 100mg pycnogenol per dag tillsammans med sina vanliga läkemedel mot diabetes så såg man tydligt sänkta blodsockernivåer jämfört med placebo. Som en trevlig bonus så indikerade andra biomarkörer i studien att pycnogenol även skyddade mot trombos och att patienterna fick en förbättrad kardiovaskulär funktion. Patienterna fick nämligen högre halter av kväveoxid och prostacyklin som kan vidga blodkärlen. Endotelin 1 som kan trycka ihop blodkärlen minskade med pycnogenol-tillskottet. Se studien här! 
  Pycnogenol vid Osteoartritis/artros

  artros1I en Italiensk dubbelblind, placebokontrollerad studie i 3 månader på 156 patienter med artros gav man 100mg pycnogenol per dag. Detta minskade smärtan med 52% och man kunde sänka läkemedelsdoser med i snitt 58%. Med placebo minskade smärtan bara med 11% och man ökade snarare medicineringen av vanlig medicin med 1%. Se studien här!
 • I en dubbelblind, placebokontrollerad studie från Slovakien där man gav 100 patienter med artros 150 mg pycnogenol per dag så såg man att pycnogenolgruppen behövde mindre mängd läkemedel och fick färre och färre symtom på artros från månad till månad jämfört med placebo. Även 2 veckor efter att studien avslutats så såg man inte tydligt att smärtan eller andra symtom återkommit i pycnogenolgruppen. Se studien här!

Pycnogenol för förbättrade träningsresultat vid Triathlon

I en studie fick 32 manliga idrottare 150 mg Pycnogenol/dag och jämfördes med en kontrollgrupp på 22 st manliga idrottare som inte fick tOlympics Day 11 - Triathlonillskott. De idrottare som tog Pycnogenol minskade den totala tiden för att avsluta triathlon med 10 minuter och var 6 minuter snabbare än gruppen som hade fått placebo. När man mätte halten fria radikaler i plasma vid olika tillfällen under tävlingen så ökade det kraftigt i kontrollgruppen medan ökningen bara var måttlig i pycnogenolgruppen. Se här!

sol och hudPycnogenol och hudcancer/hudtålighet i solen

 • I en studie på hårlösa möss så blev mössen utsatte för UV-strålning. Hälften av mössen fick pycnogenol i dricksvattnet i 2 veckor innan. 60% av de honmöss som tillhörde kontrollgrupen utvecklade tumörer men ingen av mössen i pycnogenolgreuppen. Hos hanmössen utvecklade de pycnogenolbehandlade mössen hudcancer sex veckor senare än den obehandlade kontrollgruppen. De tålde alltså mer UV-strålning med hjälp av pycnogenol. Och antalet tumörer hos de obehandlade hanmössen var i snitt 3st tumörer, jämfört med bara en tumör i pycnogenolgruppen. Pycnogenol förlängde också hanmössens liv med 22% och honmössen liv med 17%. Se studien här!

  Boels kommentar: Eftersom det är olagligt att ge råd vid cancer om man inte arbetar inom den skolmedicinska vården är detta inte att betrakta som en rekommendation, endast som en hänvisning till intressanta studier. Studien var endast på möss så om effekten på människor är lika god kan behöva utvärderas.
 • I en studie på 30 kvinnor visade sig pycnogenol minska både storleken och intensiteten av mörka fläckar på huden (melasm) inom 30 dagar. Sådana fläckar får en del personer efter att ha vistats mycket i solen. Se studien här!

Pycnogenol och förbättrad sårläkning vid diabetessår

 • I en studie kunde man se en förbättrad sårläkningsförmåga diabetessårmed hjälp av Pycnogenol hos personer med diabetes som hade mikrocirkulationsrubbningar. Man kunde se att Pycnogenol ökade blodgenomströmningen i huden och att kombinationen av både invärtes och utvärtes behandling med pycnogenol medförde en kraftig förbättring. Se här!

Pycnogenol och Erektion

I en studie på 40 män med i åldern 24-45år så kombinerades pycnogenol med L-arginin (L-arginyl aspartat). Efter en månad behandling med enbart L-arginin hade 2 patienter (5%) normal erektion igen. När man sedan lade till Pycnogenol 80 mg per erektiondag, så återställdes erektionsförmågan hos 80% av männen efter två månader . Efter 3 månader med kombinationsbehandlingen och pycnogenol 120 mg per dag upplevde 92,5% av männen normal erektion. Se studien här!

Boels kommentar: Det finns flera studier här som visar god effekt.

Pycnogenol och förbättrad spermiekvalitet hos män
spermiekvalitet

 • I en studie visade sig 200mg pycnogenol i 90 dagar hos 18 män med onormala spermier normalisera spermieformen hos 38% av männen. Bindningen av spermier till en simulerad yta på en mänsklig äggcell förbättrades med 19%. Se studien här!

Vill du läsa mer forskning?
Se forskning om problem som hypnos kan lösa upp här!
Se forskning om Magnesium här.
Se forskning om D-vitamin
Se forskning på K-vitamin
Se forskning på Probiotika
Se forskning om MSM (svavel)
Se forskning på Q10
Se forskning på Omega 3
Se forskning på Superfoods


Vill du ha min hjälp kring något?

20171205_133305 - kopia (2)
Läs mer om mig och min bakgrund här!

Kontakta mig här om det är något du vill ha hjälp med!
Läs mer om hur du kan få loss mentala spärrar med hypnos.
Läs mer om hälsorådgivningar.
Läs mer om gentester för att förstå din kropp bättre.

Observera att jag inte själv säljer några tillskott och att jag därför inte har möjlighet att svara på rena produktfrågor över mail/tfn. Om du har djupare frågor så är det bättre att du bokar en personlig hälsorådgivning med mig! Det fina dock med att jag inte har egen försäljning av produkter är att du kan vila i att jag inte rekommenderar olika kosttillskott för egen vinnings skull. Jag ser enbart till vad som bäst gynnar DIG 🙂

Viabanner 2014