Forskning på Coenzyme Q10

Q10 är ett vitaminliknande ämne som fungerar som en antioxidant. Q10 finns i alla våra q10celler där det bl.a behövs för att generera energi (ATP). Våra mest energikrävande organ (hjärta, lever och njurar) innehåller mest Q10. Q10 skyddar också proteiner och fetter från att oxidera.

Kroppens produktion av Q10 sänks efter 20-25 års ålder.
Finns i t.ex: sardiner och inälvsmat, samt i små mängder i t.ex. nötkött och fläsk

Kolesterolsänkande medel (statiner) sänker Q10 i kroppenstatiner och Q10

I en meta-analys vid Universitetet i Lodz i Polen, där man gick igenom många olika studier så kunde man konstatera att kolesterolsänkande läkemedel sänker nivåerna av Q10 i kroppen. Boels kommentar: Trötthet och muskelsvaghet är en vanlig biverkning av kolesterolsänkande läkemedel. Muskelcellerna använder mycket Q10 för att arbeta.

Q10 minskar inflammationQ10 mot inflammation

Kranskärlssjukdom (CAD) är associerat med inflammationer i kroppen. I en taiwanesisk studie vid intensivvårdsavdelningen vid Taichung Veterans General i Taiwan så konstaterade man att 150 mg Q10 i 12 veckor sänkte nivåerna av IL-6 (interleukin-6) en slags markör som indikerar när vi har inflammationer i kroppen. Man jämförde en placebogrupp med en grupp som fick 60mg/dag eller 150 mg/dag. Tydligast blev effekten för de som fått den högre dosen på 150 mg. Man såg även att dessa personer hade lägre nivåer av malondialdehyd – om den markören ligger högt så indikerar en skadlig oxidation av fetter i kroppen. Dessutom hade båda grupperna som tog Q10 i olika doser ökad aktivitet på ämnet superoxiddismutas – vilket visar på ett bättre antioxidantskydd mot skador i kroppen.

Q10 för ett lägre blodtryck Q10 vid högt blodtryck

I en stor vetenskaplig granskning av 12 kliniska studier så kunde australienska forskare dra slutsatsen att Q10 kan sänka det systoliska blodtrycket med upp till 17mmHg och det diastoliska blodtrycket med upp till 10mmHg utan några direkta biverkningar.

Q10 positivt vid behandling av hjärtsvikthjärtsvikt och Q10

I en amerikansk studie från 2015 på 420 personer med hjärtsvikt så jämförde man effekterna av 100mg Q10 3ggr per dag med placebo under 2 års tid. På kort sikt så såg man inga skillnaderna. Däremot så såg man en skillnad på lång sikt. Efter 2 år hade 26% i placebogruppen råkat ut för någon allvarlig hjärtkärl-incident jämfört med endast 15 % i gruppen som fått Q10.

Q10 ihop med Selen gav 54% minskad risk för hjärtdöd
I en studie på 443 frivilliga personer över 70 år såg man att de som fick tillskott av 200mg Q10 och 200mcg selen per dag i 5 års tid fick en minskad risk för hjärtdöd med 54% och en signifikant förbättrad hjärtfunktion jämfört med placebo. Det ska då jämföras med att de bästa läkemedlen i snitt brukar minska dödsrisken med 20%!

Q10 för muskelfunktionen när man äter statinerQ10 för muskelstyrka när man äter statiner

Kolesterolsänkande medel (statiner) är kända för att försvaga muskelfunktionen. I en studie på 20 atleter som och åt statiner var minst 50 år gamla så jämfördes Q10 (200mg per dag) med placebo under 6 veckor. Studien var dubbelblind, placebokontrollerad och crossover. I Q10-gruppen så förbättrades bl.a. muskelfunktionen och benstyrkan. Mitokondriefunktionen (mitokondrierna är cellernas energikraftverk) blev också bättre i Q10-gruppen.

I en studie från 2014 på 50 patienter som behandlades med kolesterolsänkande muskelsmärtor och statinerläkemedel och som klagat på muskelsmärtor, så gav man 50mg Q10 2 ggr per dag. Man jämförde effekten med placebo. Hos Q10-gruppen minskade muskelsmärtornas intensitet. Symtom från musklerna minskade hos 75% av patienterna som fått Q10.

Boels kommentar: Det ska tilläggas att det finns några motstridiga studier här. Vissa visar tydligt god effekt med Q10 på muskelsmärta vid intag av kolesterolsänkande mediciner och vissa ser ingen effekt alls. I en av de studier som inte visat ngn effekt gav man t.ex. extremhöga doser av Q10 på 600 mg per dag. Ett fåtal klagade på mer muskelvärk när de tog Q10 i dessa extremhöga doser. Orsaken till de motstridiga resultaten är oklar. Kanske har det med dosen att göra, i mina öron lät den orimligt hög vilket kan ha blivit för mycket av det goda.

Q10 ger nytt hopp för fibromyalgipatienterfibromyalgi och Q10

I en dubbelblind placebokontrollerad spansk studie på 20 fibromyalgipatienter så jämfördes en dos på 100mg Q10 3ggr per dag med placebo i 40 dagar. 52% av patienterna i Q10-gruppen upplevde att deras fibromyalgisymtom hade förbättrats. De rapporterade att smärtan hade minskat med 65% och att antalet känsliga punkter minskat med 44% jämfört med placebogruppen.  

 

Låg nivå av Q10 hos personer med Schizofrenischizofreni och Q10

I en studie så mätte man blodplasmans och de röda blodkropparnas nivåer av Q10. Erytrocyternas nivåer av Q10 visade sig vara tydligt lägre hos schizofrenipatienterna jämfört med en kontrollgrupp.

Vill du läsa mer forskning?
Läs studier om D-vitamin
Forskning om Omega 3
Forskning om Probiotika
Studier på vad hypnos kan hjälpa mot

Vill du få egen hjälp med din hälsa?
Eller boka en privat hälsorådgivning på plats eller via Skype
Från Februari: Boka en djupgående analys av dina gener så att du kan få ännu mer skräddarsydda råd anpassade för din genetik!

————————————————————-

Banach M, et al. Medical university of Lodz, Poland. ”Statin therapy and plasma coenzyme Q10 concentrations. A systematic review and meta-analysis of placebo-controlled trials”. Pharmacol res. 2015 Sep;99;329.36.

Nutrition 2012, feb 16

Rosenfeldt FL, et al. ”Coenzyme Q10 in the treatment of hypertension: A meta-analysis of the clinical trials”. J Hum Hypertens 2007;21 (4):297-306

DiNicolantonio JJ, et al. ”Coenzyme Q10 for the treatment of heart failure: a review of the literature”, Open Heart 2015 Oct 19;2(1). Saint Luke’s Mid America Heart Institute, Kansas City, USA.

KiSel 10-studien, International Journal of Cardiology, 167(5) 1860-1866

Deichmann RE, et al. ”Impact of coenzyme Q10 on parameters of cardiorespiratory fitness and muscle performance in older athletes taking statins”. Phys Sportsmed. 2012 Nov; 40(4):88-95. The university of Queensland school of medicine, New Orleans. USA.

Skarlovnik A, et al. ”Coenzyme Q10 supplementation decreases statin-related mild to moderate muscle symptoms: a randomized clinical study”. Med Sci Monit  2014 Nov 6:20 2183-8. University of Ljubljana Medical centre, Ljubljana, Slovenia.

Cordero MD, et al. “Can coenzyme Q10 improve clinical and molecular parameter in fibromyalgia?” Antioxid & Redox Signal 2013.

Imagawa M, ”Low erythrocyte coenzyme Q10 level in schizophrenic patients”. Jpn J Psychiatry Neurol. 198