Forskning på MSM (svavel)

MSM är ett tillskott från tallar som ger kroppen tillskott av svavel och metylgrupper. tall
Vårt skelett behöver mycket svavel och MSM används även av kroppen för att bilda kollagen som mjukgör huden, för att bygga brosk till lederna, effektivisera näringsupptaget i cellerna, för att stötta avgiftningsprocesser i kroppen, bygga upp aminosyror för ett starkt hår och humör mm.
Här nedan följer några studier på MSM:

Minskad pollenallergi och mer energi av MSMallergi

 • En studie på människor med pollenallergi visade att ett intag av 2,6 g MSM per dag redan efter 7 dagar gav en signifikant minskning av de allergiska symtomen från de övre luftvägarna Efter 14 dagar noterade deltagarna i studien att de fått en ökad energi. Efter tre veckor hade även symtomen i de nedre luftvägarna minskat signifikant. Nivåerna av IgE-antikroppar förändrades inte.
 • Minskad inflammation, smärta och svullnad vid artros
 • I en studie på personer med artros så såg man förbättrade artros1antiinflammatoriska och smärtlindrande effekter när Glukosamin kombinerades med MSM än när man tog enbart Glukosamin. Det blev en förbättrad effekt vad det gäller svullnad, smärta samt även en förbättrad ledfunktion. Dessutom kom den positiva effekten snabbare när de båda ämnena kombinerades. Preparaten tolererades väl.
 • I en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad klinisk pilotstudie på 55 män och kvinnor så såg man att MSM (3g 2ggr per dag) minskade symtom på smärta och förbättrade ledens funktion vid artros i knän. Detta förbättrade möjligheten att utföra vanliga dagliga aktiviteter när man jämförde de som fick MSM med de som fick placebo.


  Minskad oxidativ stress efter intensiv träning
  träning

 • I en dubbelblind placebokontrollerad studie på 18 friska män så såg man en minskning av oxidativ stress efter hård träning när försökspersonerna intog MSM.

Boels kommentar: Forskningen är lite kluven här. Oxidativ stress (som t.ex. uppstår när vi stressar i vardagen) är överlag inte bra för kroppen eftersom det sliter på cellerna och snabbar på vårt åldrande. Ett ämne som skyddar mot oxidativ stress är alltså värdefullt!
MEN när vi idrottar behövs den oxidativa stressen som en slags positiv stress som först bryter ner för att sedan trigga kroppen till att bygga upp muskulaturen. Här finns det alltså indikationer på att vi inte ska ta ämnen som motverkar oxidativ stress precis innan träningen utan en annan tid på dygnet.  Detta förutsatt att träningen inte är extremt hård, alltför frekvent (utan tillräcklig vila mellan passen) eller alltför långvarig motionsträning (långdistanslöpning) – för om vi övertränar för hårt så kan den oxidativa stressen istället bli för kraftig så att kroppen snarare bryts ner om vi inte skyddar den. I ett överträningsläge kan ev ämnen som motverkar alltför kraftig oxidativ stress därmed fylla en bra funktion. Många upplever t.ex också att MSM minskar mjölksyran och ger bättre blodcirkulation och mer energi så att man orkar träna bättre. Forskarna tvistar vidare i frågan…

MSM och levertumörer

 • I en studie på möss så såg man att MSM hämmade leverlevertumörutvecklingen och gav en minskad tumörstorlek jämfört med kontrollgruppen. MSM bidrog till en ökad celldöd av tumörceller. Leverskadan var också signifikant mindre hos möss som behandlades med MSM.

Effekten av MSM på mag- och tarmcancercellercoloncancer

 • En studie indikerar att MSM har cytotoxiska effekter på mag-tarmcancerceller genom s.k. cellcykelstopp och genom att trigga en celldöd (apoptos) av dessa celler. Denna studie var dock inte genomförd på personer eller möss med cancer utan på cancerceller i ett laboratorium, så detta vore bra att studera närmare.

MSM och bröstcancer

 • En studie som dock inte var dubbelblind indikerade att kombinationen av läkemedlet bröstcancerTamoxifen (som är ett klassiskt medel mot bröstcancer) och MSM skapade en  positiv synergistisk hämmande effekt på tumörtillväxt och på metastaser. Man resonerar kring att en kombination av de båda preparaten också bör kunna vara positivt för att dels möjliggöra en sänkning av dosen av Tamoxifen samt mildra biverkningar av läkemedlet, såsom exempelvis ledvärk. (då MSM dessutom är stärkande för leder.)
 • En ytterligare studie indikerade att MSM kan ha en positiv hämmande effekt på bröstcancer på ett flertal olika sätt. Genom in vitro och in vivo analys såg man att MSM effektivt kan reglera flera viktiga molekyler(STAT3/VEGF och STAT5b/IGF-1R)  som alla är involverade i tumörutveckling, progression och utvecklingen av metastaser.

  OBS!
  Vad det gäller behandling av cancer ska denna sida INTE ses som en rekommendation. Detta är endast en genomgång av studier, fler och större studier kan behöva göras på området innan man drar några förhastade slutsatser!

MSM som skydd mot förgiftninggiftig

 • I en studie på möss som man först gav det skadliga giftet Paraquat (som skadar lungor och lever) så såg man att möss som fick MSM i fem dagar minskade skadorna på lungor och lever samt förbättrade värdena av skyddande antioxidanter såsom bl.a. glutation och superoxid dismutas (SOD), jämfört med en kontrollgrupp.

MSM ihop med silymarin (från Mariatistel) kan hjälpa vid hudsjukdomen Rosacearosacea

 • En dubbelblind, placebokontrollerad studie på 46 personer med rosacea visade att utvärtes behandling med MSM och Silymarin från Mariatistel gav signifikanta förbättringar vad det gäller klåda, röd hud och fuktighet i huden. (Obs! MSM-pulver kan blandas upp i salvor eller blandas med ljummet vatten och baddas på huden t.ex över natten).

 Hårtillväxt, nageltillväxt och MSM Msm och hårtillväxt

I en liten dubbelblind randomiserad pilotstudie så visade sig MSM i doser på 3000mg (3g)/dag ha tydligt positiva effekter på både hårtillväxt och tjocklek på håret.
Man studerade också parallellt effekten av MSM på nageltillväxten. MSM visade sig ha en signifikant positiv effekt på nagelstyrka. tjocklek och utseende. I snitt 80% förbättring efter ett antal veckor.

Studier för att utvärdera säkerheten av MSM

 • Flertalet studier på möss där man gett MSM i olika stora doser har inte indikerat någon risk för toxisk effekt av MSM överhuvudtaget i någon dos.

OBS!
– Den som äter MSM en längre tid kan behöva balansera upp med tillskott även av andra blandade mineraler för optimal funktion.
– Beroende på vilka gener du har så kan MSM göra mer eller mindre nytta för dig som tillskott. Det har att göra med gener som styr leveravgiftning och en process som kallas för metylering.
DNA
Gör ett gentest och lär dig mer om dina gener!
Läs mer här!


Om du vill stötta din hälsa så kan du även boka gärna en hälsorådgivning över Skype så att vi kan se över din specifika situation.
Observera att jag av etiska skäl INTE säljer tillskott till dig. För jag vill att du ska kunna lita på att alla rekommendationer är för DITT bästa och inte för att jag ska tjäna mer pengar.

– Eller vill du ha hjälp att boosta ditt psyke & humör eller komma över en mental spärr?
Boka då istället en hypnos-session.
Läs referenser från mängder av nöjda hypnosklienter här.

Läs mer forskning;book
Forskning om probiotika, forskning om D-vitamin, forskning om Omega 3, forskning på Superfoods, eller
Forskning om hälsoeffekter av Hypnos!
Fler studier kommer inom kort, så håll utkik!

 

————————————————————-
Studiereferenser:
Barrager E, Veltmann JR, Jr Schauss AG. A multicentered, open-abel trial on the safety and efficacy of methylsulfonylmethane in the treatment of seasonal allergic rhinitis. J. Altern. Complement. Med. 2002;8:167-73.

USHA PR, Naidu MU, ”Randomised, double-blind, parallel, placebo-controlled study of oral glucosamine, methylsulfonylmethane and their combination in osteoarthritis. Clin Drug investig. 2004; 24(6):353-63

Kim LS et al. ”Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial”. Osteoarthritis cartilage 2006 mar: 14(3)286-294.

Nakhostin-Roohi B, Barmaki S, Khoshkhahes F. Effect of chronic supplementation with methylsulfonylmethane on oxidative stress following acute exercise in untrained healthy men. J. Pharm. Pharmacol. 2011;63:1290-4.
Jafari et al. ”Cytotoxicity of methylsulfonylmethane on gastrointestinal (AG S, Hep G2 , and KEYSE-30) cancer ccell lines” J Gastrointestinal Cancer 2012, sep; 43(3)420-5.

Kim JH et al, ”Methylsulfonylmethane suppresses hepatic tumor development through activation of apoptosis”. World J Hepatol 2014 feb 27;(2):98-106.

S P N1, Darvin P2, Yoo YB3, Joung YH4, Kang DY5, Kim DN6, Hwang TS7, Kim SY8, Kim WS9, Lee HK10, Cho BW11, Kim HS12, Park KD13, Park JH14, Chang SH15, Yang YM16  The combination of methylsulfonylmethane and tamoxifen inhibits the Jak2/STAT5b pathway and synergistically inhibits tumor growth and metastasis in ER-positive breast cancer xenografts. BMC Cancer. 2015 Jun 19;15:474. doi: 10.1186/s12885-015-1445-0.
Lim EJ1, Hong DY, Park JH, Joung YH, Darvin P, Kim SY, Na YM, Hwang TS, Ye SK, Moon ES, Cho BW, Do Park K, Lee HK, Park T, Yang YM.
PLoS One.
2012;7(4):e33361. doi: 10.1371/journal.pone.0033361. Epub 2012 Apr 2.
Methylsulfonylmethane suppresses breast cancer growth by down-regulating STAT3 and STAT5b pathways. Department of Pathology, School of Medicine, and Institute of Biomedical Science and Technology, Konkuk University Glocal Campus, Seoul, South Korea.

Amirshahrokhi K, ”Effect of methylsulfonylmethane on paraquat-induced acute lung and liver injury in mice.” Inflammation. 2013 oct; 36(5):1111-21.

Berardesca E et al. ”Combined effects of silymarin and methylsulfonylmethane in the management of rosacea: clinical and instrumental evaluation”. J. Cosmet dermatol 2008 Mar, 7(1)8-14.

Ronald M. Lawrence, M.D., Ph.D. Study Name:  ”The Effectiveness of the Use of Oral LIGNISULmsm (Methylsulfonylmethane) Supplementation on Hair & Nail Health”. Council for Natural Nutrition

Magnuson BA, Appleton J, Ryan B, Matulka RA. ”Oral developmental toxicity study of methylsulfonylmethane in rats.” Food Chem Toxicol 2007 jun;45(6)977-84.

Horvath K et al, ”Toxicity of methylsulfonylmethane in rats”, Food chem Toxicol 2002. Oct;40(10):1459-62.