DNA Health

Detta gentest är väldigt brett och ger dig en MÄNGD nycklar för att kunna leva ett riktigt friskt och långt liv!
Räkna med många aha-upplevelser och spännande insikter om dig själv och om din kropps behov!
Ett gentest behöver du bara göra en enda gång i livet!

Även om forskningen gör nya upptäckter så kommer dina gener alltid att vara de samma! Gentest-resultatet kan du alltså ha glädje av även om forskningen skulle vidareutveckla rönen! 🙂
OBS! Detta test är INTE en ersättning för läkarråd vid sjukdom.
Läs referenser här från nöjda klienter!  
Läs nedan vad som ingår i gentestet DNA Health:

Genetisk förmåga att hantera gluten

Gluten är ett ämne som finns i sädesslag såsom vete, råg och korn. Vissa har svårare rent genetiskt att hantera gluten och löper större risk för att få hälsoproblem om de äter gluten.
Ta reda på om du hör till dessa personer eller ej!

gluten

 


Gener som reglerar D-vitaminet i kroppen (solskensvitaminet)

Om du har problem med gener som reglerar D-vitaminupptagen löper du större risk för att få D-vitaminbrist och det kan vara viktigt att känna till.
Allt fler studier visar på hur viktigt D-vitaminet är för en mängd funktioner i kroppen, och för att förebygga många olika hälsoproblem.
Man kan självklart behöva forska ännu mer på detta men idag finns det t.ex. studier som tyder på ett samband mellan D-vitaminbrist och en mängd olika hälsoproblem; flera studier visar t.ex. på att D-vitaminet har betydelse för humör och psyke, hjärta och kärl, för immunförsvaret, skelettet och muskulatur, ork och energi vintertid, matsmältning mm mm.
Forskningen går framåt mycket här så D-vitaminets betydelse kommer förmodligen att klarna ännu tydligare framöver!
Forskning visar också att D-vitamin reglerar en mängd olika gener och t.ex. har förmågan att tysta ner många dåliga gener och slå på goda gener. Detta är alltså en gen som reglerar andra gener kan man säga! Med andra ord är den exceptionellt viktig att hålla koll på.
sol


Läs en tidigare text där jag skrivit om D-vitamin här!

Om du har ett genetiskt problem med D-vitaminupptaget så behöver du som regel mer sol eller högre doser av D-vitamin än folk överlag för att må bra och kan behöva göra prov av dina D-vitaminnivåer lite oftare hos läkaren. Kan vara väldigt värdefullt att veta!
—————————————————-

Anlag för att bryta ner koffein

Allt fler studier visar att kaffe kan vara nyttigt på flera sätt för många människor, men inte för alla. Vissa har en genetik som bäddar för problem med att hantera koffein och gör därför bäst i att skära ner på kaffedrickandet. Ta reda på om du hör till dem eller ej.

kaffe.png


Anlag för att få problem med inflammmation
– Ju mer man forskar desto mer upptäcker man att många hälsoproblem är är kopplade till inflammationer i kroppen. Forskning idag visar t.ex. att depression är ett inflammationstillstånd i hjärnan. Du har säkert också hört om inflammation i leder, eller om inflammatoriska tarmproblem mm. Även för hormonsystemet kan det bli trassel. Allt fler hälsoproblem visar sig ha en inflammatorisk komponent.

Det finns alltså mycket att vinna på att veta dina anlag för att reglera inflammationer och vad du kan göra för att optimera dina förutsättningar om du har lite ogynnsamma gener här!

Bara för att du har gener som kan öka risken för inflammationer i kroppen så behöver det inte betyda att du måste bli sjuk om du lever sunt och tar hand om dig! Så du kan optimera dina förutsättningar!
Dessa gener kan också påverka din inflammationsrespons efter träning! Viktiga att se över för idrottare för att må optimalt bra av träning och återhämta dig bra efter träningspasset!

inflammation

Gener som reglerar Metylering/B-vitaminer

En god metylering är grunden för att förebygga många hälsoproblem.
Att metyleringen fungerar väl är viktigt för att;

  • Reglera genuttryck. Gener kan ofta tystas ner för gott genom att lägga metylgrupper ovanpå dem så att de inte kan läsas. Om metyleringen inte fungerar så förlorar vi alltså förmågan att tysta ner dåliga ogynnsamma gener.
  • Viktigt för reparation av genetiska skador. Alla människor får skador på sina gener genom livet, det är viktigt att kunna reparera dem.
  • Viktigt för att bryta ner hormoner när de har gjort sitt jobb
  • Om vi har problem med metylering kan vi få svårt att bygga/bryta ned signalsubstanser. Negativa förändringar här bädda för humörmässiga problem.
  • Folk som har problem med metylering drabbas alltså lättare av många olika hälsoproblem.
  • B-vitaminer är viktigt i denna process. Ta reda på om du har gener som bäddar för en sämre omvandling av B-vitaminer eller ej och vad du i så fall kan göra för att komma runt det problemet.
    Vi ser över flertalet gener som påverkar metyleringen i kroppen och ser över vad du kan göra för att optimera dina förutsättningar för att detta system ska fungera så bra som möjligt.
    Informationen du får fram här kan vara viktig att ta med dig till ditt nästa läkarbesök/din terapeut, då du vet mer om dina ev svagheter och vilka värden som kan vara extra bra för dig att hålla lite koll på genom livet .
metylering

Metylering är en komplicerad process som du ser. 😉 Vi ser över grunderna så att det blir praktiskt användbart för dig!

En gen som påverkar din stresshantering och näringsämnesbehov

Vi granskar specifikt en gen som har stor betydelse för din förmåga att hantera stress och ditt behov av vissa näringsämnen. Hos vissa personer kommer stresshormoner att ligga kvar längre i kroppen och kunna bidra till mer stressrelaterade obalanser i kroppen. Den här genen spelar också stor roll för ditt hormonsystem. Här får du också en mängd extratips av mig utöver vad du kan läsa dig till i själva labbrapporten kring hur du optimerar den här genen. Vilken mat och vilka näringsämnen som gynnar respektive missgynnar dig. 

stress

Gener som reglerar leverns avgiftning

Att leverns avgiftning är god är grunden för att du ska kunna ta hand om toxiner i miljön. Exempelvis bryta ner tungmetaller från avgaser,för att bryta ner läkemedel på rätt sätt, ta hand om cigarettrök, cancerframkallande ämnen, bekämpningsmedel i frukter och grönsaker, hormonstörande ämnen i miljön, bryta ner läkemedel osv. Ämnen som annars kan bädda för hälsoproblem eller tidigare åldrande då de kan försämra kroppens funktioner på olika vis.
Rökning är ju självklart inte bra för någon men som du säkert har märkt så får ju inte alla som röker lungcancer. Folk har olika förutsättningar här. Toxiner som inte bryts ner på ett bra sätt lagras t.ex. ofta i fettvävnad (i underh
udsfettet eller i hjärnan som är rik på fetter t.ex.).
Att lagra in gifter i hjärnan är t.ex. inte så fiffigt om vi vill hålla hjärnan frisk och alert upp i åren.

Vi tittar här också på gener som har stor betydelse för östrogenmetabolismen. Det är alltså viktigt för att hålla hormonerna i balans. Annars kan östrogen lätt brytas ner till skadliga metaboliter som ställer till det och skapar trassel.

Det är alltså av största vikt för att bibehålla god hjärnfunktion och en mängd andra funktioner att levern gör ett bra jobb!
Vi analyserar många olika gener som har betydelse för leverns olika avgiftningsfaser och ser över vad du kan behöva tänka på om du har anlag för en sämre avgiftningsförmåga.

leverrening.png

Gener som reglerar oxidativ stress

Överdriven oxidativ stress sker i kroppen när vi stressar, när vi lever i osunda miljöer, solar för hårt, äter dålig kost, röker, eller när vi t.ex. tränar väldigt hårt. Oxidativ stress kan vara positivt kortsiktigt t.ex. för att bekämpa en infektion. Men om vi har för mycket oxidativ stress till vardags så sliter det på våra celler så att de enkelt förklarat ”rostar” i förtid, vi åldras då för snabbt.
Vi ser över flertalet olika gener som reglerar oxidativ stress och ser vad du kan behöva tänka på för att skapa bättre förutsättningar för riktigt god hälsa även om dina gener inte är helt gynnsamma här. Dvs vad du kan göra för att tysta ner de gener som inte gynnar dig.

Du får här se om du har behov av mer antioxidanter än andra, för att skydda mot olika hälsoproblem. Exempelvis om du har större behov av Selen, Q10 mm eller ett ökat behov av mer grönsaker eller ej.
åldrande

Anlag för att lagra på dig för mycket järn

Vi kikar på en gen som har betydelse för om du tenderar att lagra på dig för mycket järn eller ej och vad du i så fall kan lära av det för att slippa problem. Järn är viktigt för att transportera syre i kroppen så att vi ska vara pigga, men för mycket järn kan snabba på åldrandet och göra att cellerna ”rostar” lättare.
för mycket järn

Genetisk förmåga att omsätta fettsyror

Omega 3 är viktiga fettsyror för många funktioner i kroppen. Lär dig vad du kan behöva tänka på med din genetik vad det gäller Omega 3-tillskott, hur din kropp omvandlar vegetabiliska former av Omega 3 och om du behöver se upp mer med Omega 6 än folk överlag. Lär dig också här om du kan behöva högre doser eller rentav Lägre doser av omega 3 än gemene man, baserat på din genetik.
omega 3

Dina anlag för att kunna bryta ner laktos (mjölksocker)

Vissa har goda anlag för att kunna bryta ner laktos, andra har det inte. Personer med sämre förmåga att bryta ner laktos kan enkelt välja laktosfria produkter istället.

mjölkprodukter

Anlag för högt blodtryck vid saltintag

Vissa personer är känsligare för att äta mer salt än andra. Hör du till dem som av genetiska skäl kan behöva tänka mer på att sänka saltnivån i kosten för att förebygga högt blodtryck eller ej. Det kan vara bra att känna till! Här tittar vi på flera gener som påverkar.

salt

Ditt genetiska anlag för att svara bra/dåligt på styrketräning

Vi tittar på flera gener som indikerar hur väl din kropp är anpassad för att bygga muskler av styrketräning. Om du tenderar att vara mer anpassad för att jobba för bättre muskelfunktion snarare än för ökad muskelstyrka. Inflammationsgenerna som beskrivs ovan visar också på behov av återhämtning mellan passen samt om du löper högre risk för att få inflammationsproblem av träningen och vad du i så fall kan behöva tänka på då.
OBS! Om du är elitidrottare och vill veta ännu mer om gener och träning så rekommenderar jag istället testet DNA Sport som är specifikt anpassat för idrottsmän. Eller kombinera båda testen till ett specialpris.

träning

Insulinkänslighet och överviktsrisker

Att kroppen svarar bra på insulin är viktigt för att ha ett reglerat blodsocker, hålla vikten, och för att förebygga hälsoproblem och för att kunna ta hand om kolhydrater i maten. Lär dig hur din genetiska profil ser ut vad det gäller att svara bra på insulin och vad du kan lära av det för att öka möjligheterna till att leva ett friskt liv längre. Vad säger dina gener om hur du tål tex fruktjuicer och kolhydrater? Kan det vara viktigt för dig att skära ner mer på kolhydrater eller ej baserat på dina gener? Forskningen börjar allt mer se att ett oreglerat blodsocker kan skapa fler problem än vad man tidigare trott.
Här ser vi också över vissa överviktsrisker och vad du kan behöva tänka på då.
Om du kämpar med övervikt och behöver veta mer exakt vilken diet som du lättast går ner i vikt på så komplettera med testet DNA Diet till specialpris!

kolhydrater

Gener för att hantera kolesterol/bibehålla friskt hjärta och friska kärl

Vad säger dina gener om din kropps förmåga att hantera kolesterol och andra fetter i blodet och vad kan du lära av det för att optimera dina möjligheter att få leva friskare längre? Det tar vi reda på! Här analyserar vi flera gener.
Kolesterol är väldigt viktigt för flera funktioner i kroppen (för att bygga hormoner t.ex!)
– men vi behöver hålla kolesterolet i gott skick så att det stödjer vår hälsa och inte skapar problem för oss. Lär dig mer om vilken mat är mest anpassad för just din genetik om du vill bibehålla friska blodkärl.
Informationen du får här gör det också tydligare för dig vilka labvärden du kan behöva hålla lite extra koll på genom livet i samråd med läkare t.ex. så att du kan förebygga problem som dina släktingar kanske har drabbats av.
kolesterol
Bibehålla gott minne upp i åren

Vi tittar också specifikt på en gen som spelar stor roll för hur vi bibehåller god hjärnfunktion och gott minne upp i åren. Om du har en mindre optimal genvariation här så går vi tillsammans igenom vilka goda möjligheter som finns för dig att stötta hjärnfunktionen för att förbättra dina förutsättningar till ett så friskt liv som möjligt!  Här får du många fler tips av mig (inklusive forskning som backar upp det) utöver vad som bara står i själva labbrapporten.
hjärnan


Gen för att bryta ner alkohol

Vi tittar också på en gen som har betydelse för din kropps förmåga att bryta ned alkohol. Har din kropp svårigheter med att bryta ner alkohol så att du behöver vara mer försiktig med alkoholintag än folk överlag?

C-vitaminbehov
Löper du större risk att få C-vitaminbrist än andra?
Har du ett ökat C-vitaminbehov genom livet och kan behöva tänka på att få i dig mer
C-vitamin eller ej?
C-vitamin är viktigt för en mängd funktioner i kroppen!

c-vitamin

A-vitamin/betakarotenbehov
Omvandlar du betakaroten (från t.ex morötter) till A-vitamin som du ska eller har du en genetisk försvagning i den förmågan?
Behöver du tänka lite extra på att öka intaget av mat med Betakaroten eller inte?
A-vitamin/betakaroten har flertalet viktiga funktioner i kroppen för bl.a. syn och immunförsvar och hud. 

morötter

Risk för B12-brist
Löper du rent genetiskt större risk att få B12-brist? Det vara bra att veta eftersom B12 har betydelse för en mängd funktioner i kroppen. Brist på B12 är t.ex. sammankopplat med en mängd problem såsom trötthet, matsmältningsproblem, grånande hår, värk, demens, minnesproblem, infertilitet, depression mm.
B12-brist kan lätt missas och leda till feldiagnoser så det kan vara bra att känna till om man har en genetisk svaghet här så att man kan se till att få i sig lagom B12, samt så att man kan be vården att hålla lite extra koll på B12-nivån om man får något hälsoproblem!
b12bristsymtom

Sammanfattningsvis:

Du får alltså veta EN MÄNGD spännande och matnyttig information om viktiga genetiska förutsättningar kring de gener vi testar, och hur du agerar allra mest strategiskt med just den genuppsättning som du har för att få oddsen på din sida. På så vis maximerar vi dina chanser till att få leva ett så långt och friskt liv som möjligt!
Och om forskningen gör nya upptäckter framöver så kommer du fortfarande ha glädje av samma provsvar eftersom dina gener består resten av ditt liv!

När provsvaren har kommit så går vi tillsammans igenom dem PÅ DJUPET så att du kan få skräddarsydda rekommendationer av mig kring kost, näringstillskott och livsstil. Både baserat på dina gener och på hur du mår just nu. Vi ser till HELHETEN.
På så vis kan du få ännu mer nytta av provresultatet!

Läs här om alla ytterligare fördelar med att beställa ett gentest av just mig.

OBS!
– Vi granskar inte alla gener i din kropp och du får inga hemska domar om sjukdomar i stil med ”du kommer att få den här sjukdomen”.
– Testet visar endast mer dokumenterade och väl utvalda gener som du på olika vis och i olika hög grad själv kan påverka positivt själv genom din livsstil, eller genom kosttillskott och vad du äter för mat för att förebygga hälsoproblem och få leva frisk längre.
– Testet är inte en ersättning för framtida läkarbesök eller någon ersättning för läkarråd vid sjukdom. Däremot får du väldigt mycket värdefull information som du kan visa din läkare, eller terapeuter du går till, så att de kan ta bättre hänsyn till din genetik i sina rekommendationer framöver i ditt liv.

långt liv

Du får alltså hjälp att hitta vägar till att SLIPPA vara ett offer för dina gener. Att själv ta kontrollen över Din hälsa!

Pris: 225 Euro (ca 2200 kr) + frakt (ca 170 kr) som du betalar direkt till labbet.
+ 1500 kr som du betalar till mig när analysen är klar efter ca 3 -4 veckor. För detta pris får du då ca 1-1,5h djupgående genomgång av analysresultatet Och personlig hälsorådgivning som är anpassat efter dina gener OCH efter ditt nuläge. Här får du alltså en mängd tips utöver testresultatet på hur du bäst reglerar de generna som stör – med kosttillskott, kostförändringar eller ändringar av livsstil.

Fler kanonfina bonusar som ingår när du beställer gentest av mig! bonus.png
När du beställer ett gentest just av mig så bjuds du också på;
1) En webb-kurs i Positiv psykologi, mental träning och näring för hjärnan (värde 1000kr!) som är valfri att gå. Fylld med spännande forskning, tips + givande övningar!
2) Rabatter i en hälsobutik på nätet, samt rabatt hos flertalet terapeuter
3) VIP-rabatt på hypnos om du vill optimera ditt psyke!

Kom ihåg att detta gentest är ett test som du bara gör EN enda gång i livet! möjlighet
Vår genomgång tillsammans kör vi via Skype (som du laddar ner gratis till datorn eller till telefonen) oavsett var du än bor medan du samtidigt kan se resultaten på din dator.

Till skillnad från andra gentester som du kanske hittar på nätet så ser vi alltså även över ditt nuläge – så rådgivningen är baserad både på testresultatet samt på hur du mår just nu! 

Mer om gentester

Fyll i nedan för att beställa ett gentest så lägger jag ordern direkt hos labbet.

Om du bara vill ställa någon fråga först så kan du ringa mig först på 070 24 777 40 el fylla i formuläret nedan fast skriva under Kommentar att du bara har en fråga. De flesta frågor som folk har brukar de få svar på om de klickar på länkarna ovan!