Ger antioxidanter verkligen cancer?

Angående antioxidantlarmet i media – ger antioxidanter cancer??

Många har blivit uppskrämda av det stora larmet i media om att antioxidanter skulle kunna bidra till cancer. För den som inte granskat studien lite noggrannare låter förstås tidningsrubrikerna obehagliga. Men gick allting verkligen rätt till här? Läs vidare och bedöm själv!

Bakgrunden;
En grupp forskare ville testa om man kunde bota lungcancer hos möss. Då gav man det slemlösande läkemedlet N-acetylcystein och kombinerade det med en syntetisk form av E-vitamin som man sedan överdoserade å det grövsta. Och upptäckte att tumörerna förvärrades. Detta fick sedan de slagkraftiga rubrikerna om att ”Antioxidanter förvärrar cancer”.
antioxidants
Vad var det som media inte berättade?
Vad media alltså INTE berättade var att man inte på något vis har testat alla antioxidanter. Man har testat ett läkemedel och en syntetisk E-vitaminvariant som man överdoserat på sjuka nivåer. E-vitamin bör INTE ges i syntetisk form utan alltid som en naturlig form – och dessutom bör man allra helst satsa på ett komplex av flera samlade e-vitaminer av olika slag, eftersom de arbetar tillsammans.
Dessutom blir nästan allting farligt om man överdoserar så extremt som man gjorde i studien. Till och med vatten kan du dö av om du får för mycket!
Är det skäl nog för att konstatera att ”Vatten är Jättefarligt!!”?
Alltså; man kunde ha börjat med att ge en kombination av Naturliga former av E-vitamin i en vettig dos. Syntetisk E-vitamin har visat negativa effekter förut.

Konsten att dra förhastade slutsatser
Jag mailade en av forskarna bakom studien och frågade om han alltså hävdade att bara för att de har testat två enstaka ämnen i en viss dos (läs; på tok för hög dos!) så innebär det automatiskt att han tror att ALLA antioxidanter, i alla doser, till alla människor i alla lägen skulle ha samma effekt?
Svaret jag fick tillbaka var att ”Ja, den slutsatsen hade de dragit”.
HELT uppåt väggarna!

Vad blundade forskarna och media för?

Det finns idag Mängder med studier som visar på positiva effekter av antioxidanter vid cancer. Några av dessa kan du t.ex. läsa om på min sida om forskning kring superfoods (och det kommer att fyllas på ännu fler framöver i den takt jag hinner!)
Några exempel:
–  Vid en undersökning av 12000 personer i Finland fann man att de som hade låga värden av E-vitamin och selen löpte 11.4 ggr högre risk att utveckla olika typer av cancer!
(Brittish Medical Journal: ”Risk of cancer in relation to serum concentrations of selenium and vitamins A and E”)
– Flertalet studier visar att C-vitamin (antioxidant) har en skyddande effekt vid cancer.
– Det finns också en hel del positiva studier på antioxidanten selen och bl.a. lungcancer, levercancer, prostatacancer, och tjocktarmscancer.
– I en annan studie där man gett Naturlig E-vitamin ihop med selen såg man också en positiv effekt vad det gäller cancer.
– Dessutom finns även forskning på att E-vitamin kan minska biverkning av strålbehandling som annars ges vid cancer!
Och detta är bara några exempel!

Slutsatsen:
Slutsatsen som forskarna och media har dragit den här gången är både förhastad och felaktig! Det enda man har visat är att om man ger en syntetisk form av E-vitamin ihop med ett läkemedel och sedan överdoserar å det grövsta, så blir det inte bra!
I alla fall inte om man är en råtta.
E-vitamin i naturlig form och i en vettigare dos kan tvärtom snarare ha en skyddande effekt!
Men kombinera helst ett enstaka näringsämne med en bred multivitamin och mineralkombo istället för att bara plocka ett enstaka ämne ur sitt sammanhang!
Och om du inte vet vad du gör, be någon som är kunnig om hjälp!