Äldre övermedicineras och har näringsbrister

I Expressen skriver man följande; ”Allt fler äldre massmedicineras. Var fjärde äldre med hemtjänst får 10 läkemedel eller fler. Och äldre kvinnor får fler läkemedel än män.

Var fjärde äldre med hemtjänst får tio eller fler läkemedel.

 

En sådan medicincocktail kan vara farlig. Ju fler läkemedel desto större risk för biverkningar och andra oönskade effekter.

Vanliga biverkningar som leder till sjukhusvård är lågt blodtryck, fallolyckor, förvirring, hjärtrytmrubbningar och lågt blodsocker. Ofta är det mediciner mot hjärtkärlsjukdomar och blodproppar, smärtstillande mediciner, psykofarmaka och läkemedel vid diabetes som orsakar problemen. ”

Förut när jag själv jobbade inom hemtjänsten så noterade jag följande;
– många knaprade ca 10läkemedel per dag. Det var inte ovanligt att flertalet preparat inte var några klockrena kombos.

– maten från hemtjänsten var ofta en katastrof. Jag gjorde mig väldigt impopulär hos ledningen på Attendo när jag inte höll med om att korv och mos med ketchup inte var en särskilt näringsrik måltid. ”Den är sammansatt av en dietist” påstod de. Jag hävdade att dietisten isf måste ha sovit större delen av sin utbildning….. Men det är också högst troligt att hon fick bra betalt av Attendo för att köra över sina kunskaper och pressa ner priserna på måltiderna.

korv och mos

Korv och mos – en näringsrik måltid enligt Attendo…

 

– många åt extremt näringsfattigt överhuvudtaget och levde i princip på mackor m marmelad och fil m cornflakes och sylt.

– trots att flertalet av deras problem med stor sannolikhet kunde kopplas till näringsbrister var det ytterst få som fick kraftfulla näringstillskott. Oftast fick de på sin höjd lite Bvitaminer i fjuttdoser och kalcium.  Kalcium ensamt är absolut inte ett vettigt tillskott att ge i sig självt då det bäddar för magnesiumbrist. Många äldre lider redan av typiska magnesiumbristsymtom såsom; sömnproblem, oro och ångest och värk. Alltså; när man väl gav näringstillskott så gjorde man det ofta på ett oerhört ogenomtänkt sätt.

När man reflekterar över det faktum att det bara är ca 15 timmars ren näringslära i läkarutbildningen så kan man börja ana vart haken ligger. Flera läkarvänner har själva berättat för mig att de knappt kan något om näringslära och vitaminer…..

Vill du boka en hälsorådgivning för dig själv och få min hjälp att må bätre?
Läs mer här om det!