Kan antidepressiva läkemedel trigga sötsug och diabetes?

Det finns nu flertalet rapporter som indikerar en ev. ökad risk för diabetes eller dålig blodsockerreglering av antidepressiva medel. Ett samband som verkligen bör undersökas närmare.

I Fass för det vanliga antidepressiva preparatet Sertralin står det t.ex. också;
”Var särskilt försiktigt med Sertralin om du har Diabetes. Blodsockernivåerna kan påverkas på grund av Sertralin och din diabetesmedicin kan behöva anpassas.”
Se själv i Fass här.

blodsocker.jpg
Sambandet är inte till fullo bevisat så detta behöver som sagt nystas mer i. Men om du går på antidepressiva medel och samtidigt noterat att du har svårt att reglera blodsockret och till exempel drabbas av oförklarligt sötsug så kan det vara något att ta upp med din läkare. Antidepressiva medel är ju inte den enda vägen till ett bättre humör! Motion har ju exempelvis visat sig ha en väldigt stark antidepressiv effekt OCH är samtidigt positivt för blodsockerregleringen. Viktigt är ju också att se över att din hjärna har tillräckligt med byggstenar i form av näringsämnen för att bygga signalämnen mm.

Anmärkningsvärt är också att diabetiker som medverkat i Facebookgruppen ”Bolla diabetestankar” har blivit uteslutna ur gruppen när de har länkat till forskningsrapporter och väckt frågan om att de misstänkt att de har fått diabetes av sin antidepressiva medicin – då diabetesdiagnosen uppstått en tid efter att de tagit sin antidepressiva medicin. Den frågan var tydligen inte okej att nysta i….undrar varför….

För att se forskningsrapporter så klicka här!