Om Giftiga leksaker och mobilfria skolor

I Metro idag kan man läsa att förskolor i Karlstad har slängt 40 kubikmeter leksaker leksakerefter att ha gjort en heltäckande kemikalieinventering.
Dåligt ur ett sopbergs-perspektiv men självklart positivt att kemikaliefrågan äntligen börjas tas på allvar. Man har ignorerat problemet med hormonstörande ämnen i plastleksaker alldeles för länge. Att så mycket leksaker har slängts vittnar om hur illa det faktiskt har varit.

Låt oss hoppas att allt fler förskolor runt om i Sverige tänker till framöver kring vad de beställer in från första början så att inte en massa leksaker behöver slängas.
OCH självklart att fler och fler tillverkare fasar ut onödiga kemikalier i sina produkter. Hormonstörande ämnen kan ställa till det många år senare och med stor sannolikhet öka risken för bl.a. för tidig pubertet, infertilitet senare i livet eller hormonrelaterad cancer.
Våga vara en jobbig konsument och ställ krav på att de leksaker du köper till dina barn är fria från onödiga kemikalier!

I samma veva rapporteras det också i bl.a. Aftonbladet. att Bräcketorpskolan i Göteborg beslutat  att förbjuda mobiltelefoner på skoltid eftersom barnen har slutat leka på rasterna.
mobiltelefonerGlädjande att skolor börjar tänka men ledsamt att det behövt gå så långt. Även här är det dags att börja tänka till. För det finns flera problem här;
– Dels minskad social interaktion mellan barnen när allting kretsar kring telefonen
– Nackproblem i tidig ålder då nacken alltför ofta böjs framåt i ett konstlat läge
– Strålningsproblematiken. Många av de studier som inte är finansierade av telekomindustrin visar på att flitigt mobiltelefonanvändande ökar risken för hjärntumör. Det finns även andra indikationer om att det kan störa både sömn, koncentrationsförmåga och humör.
– Att barn rör på sig för lite och därmed får sämre hälsa
– Mobbing på sociala medier som kan vara svår för lärare/föräldrar att alltid ha koll på
– Det blåa ljuset från mobiltelefonerna kan störa sömnhormonet om det används vid sänggåendet.
– Ökad risk för problem med spända ögonmuskler då ögonen ständigt måste fokusera på skärmen

Och sanningen att säga så gäller problemet inte heller bara barn. En mobil-detox vore kanske inte fel för vuxna heller ibland…..