Alzheimers – spännande forskning och ev nya möjligheter

I Aftonbladet idag så berättar om hur forskare vid universitetet i Oxford har upptäckt att fetma verkar öka risken för demens. Man har samlat in data från engelska sjukhusjournaler mellan åren 1999 och 2011 och noterat varje fall av övervikt. fetma och alzheimers Därefter har man följt upp och sökt efter fall av demens hos dessa patienter. Ju tidigare i livet personen var överviktig desto troligare för demens senare i livet. Man såg då att personer som var överviktiga i 30 års åldern löpte 3ggr så hög risk för att drabbas av demens. Fler studier kan behövas göras innan man kan dra några säkra slutsatser.

Hur det kan tänkas hänga ihop och vilka möjligheter som förm öppnar sig!
Jag tror att det kan finnas flera orsaker till detta. En viktig delorsak är förmodligen att många gifter (framförallt många tungmetaller) är fettlösliga. Det innebär att de lagras in i fettvävnad. Och var har vi mest fettvävnad? Jo i hjärnan och i underhudsfettet på magen. Det innebär att gifter ofta lägger sig där. Föreställ dig själv t.ex. skillnaden på att ha tungmetaller i fettvävnaden i hjärnan eller att ha nyttiga Omega 3-fetter där! Ju mer gifter som ligger där, desto mindre plats för andra nyttigheter, om vi säger det lite enkelt. Även om inga hundraprocentiga bevis finns här så har det t.ex. visat sig att personer med Alzheimers har onormalt höga nivåer av Aluminium i hjärnan. När man injicerat aluminium i möss har de också blivit förvirrade och mer glömska. Är detta en slump? 

Själv blev jag aluminiumförgiftad när jag var 15 år och märkte snabbt hur mitt korttidsminne gick från jätteskarpt till en förvirrad tants inom loppet av ett år! (jag har jobbat mycket med rening sedan dess för att hjälpa upp minnesfunktionen).
Läs mer om den ev kopplingen mellan aluminium och alzheimers här! 

Och som du kan läsa om här  om Omega 3 så visar forskning att personer med demens tenderar att ha lägre nivå av omega3-fetter i hjärnan. Dock så tyder annan forskning på att dessa personer också är mer känsliga för oxidation av fetter.

Kokosolja och Alzheimers

Kokosolja är också ett ämne där det finns indikationer på att det kan ha betydelse vid Alzheimers, även om det likaså här finns behov av fler studier på området.  Det finns intressanta fördjupningar samt fallberättelser att läsa här om personer med Alzheimers som märkt positiva förändringar efter ett ökat intag av Kokosolja. 

Kokosolja och AlzheimersHär finns också en studie på MCT-fett (som Kokosolja är rikt på) och Alzheimers.

Insulinresistens och Alzheimers
Dessutom är det också så att personer som är överviktiga ofta äter mycket snabba kolhydrater och socker. Den typen av maten kräver mer insulin för att tas om hand. Insulin är inflammationsframkallande. Insulinresistens i hjärnan är t.ex. något man ser väldigt tidigt vid Alzheimers sjukdom. Se här t.ex. om det. Naturliga antioxidanter m inflammationshämmande effekt verkar enligt viss forskning vara positivt mot demens.

Antiinflammatorisk Gurkmeja och Alzheimer
Förekomsten av demens är avsevärt lägre i Indien jämfört med västvärlden. I Indien är den antiinflammatoriska kryddan Gurkmeja vanlig i de flesta maträtter och äts nästan dagligen. Det finns flertalet studier på Gurkmejans effekt på inflammation. Läs ett exempel här!

Gurkmeja Vid Alzheimers sjukdom ser man hur äggviteämnet Amyloidbeta skapar problem. När detta ämne når ett stadie av små partiklar (s.k. oligomerer) innan de börjar bilda plack i hjärnan så är de som farligast och dödar hjärnans nervceller. Största delen av placken ser man vid alzheimers i de delar av hjärnan som har med närminnet att göra. Forskning indikerar att antioxidanten Curcumin i gurkmeja är en neuroskyddande förening som hämmar bildningen av amyloid oligomerer och fibriller och binder till β-amyloidplacken vid Alzheimers sjukdom. Det finns också studier som visar på en mindre god effekt. En faktor här som förmodligen kan spela roll också är gurkmeja tas upp väldigt dåligt till hjärnan om det inte kombineras med svartpeppar och fett. Vilket sker mer naturligt genom att blanda det i maten så som man tex ofta gör i Indien. Den faktorn kan man ha missat i studier där det enbart har getts som ett tillskott.

Det ska tilläggas att detta inlägg inte ska ses som rekommendationer utan som en fördjupningstext om forskning på Alzheimers och olika näringsämnen.