Åkrarna gödslas med P-piller och tungmetaller

Åkrarna gödslas med p-piller och tungmetaller!

19/11 2013.  Svenska bönder får stora summor pengar för att sprida ut kemikalier från reningsverken på  marker där de sedan odlar mat till konsumenterna! Ca 200 000 ton slam blir kvar från reningsverken varje år, efter att vattnet har renats. Bönderna tjänar en rejäl hacka på att ta emot slammet. Slammet har visat sig innehålla bl.a. P-piller, medicinrester, kvicksilver, arsenik, samt hormonstörande- & cancerframkallande ämnen.

giftigt slam på våra åkrar!
Giftigt slam med p-piller och tungmetaller sprids över maten som vi äter!

Naturskyddsföreningen kräver ett totalt förbud.

– Slam är så kontaminerat med erkänt farliga ämnen att vi inte anser att det kan spridas. Det är både tungmetaller, som kadmium, och andra miljögifter som kan lagras i både djur och människor, säger vice ordförande Johanna Sandahl.

Sojabönor som gödslades med slam tog upp både läkemedelsrester och miljögifter från ­hygienartiklar. Det upptäckte forskare vid University of Toledo i Ohio, USA, 2010. Dessutom såg man tyvärr att det fanns högre halter av gifter i själva sojaplantan sedan än i slammet!

Läs artikeln i Aftonbladet i sin helhet här!

Boels kommentar; Det här visar tyvärr att vår mat är allt annat än ren. Så för både din och kommande generationers hälsa; Köp så mycket ekologiskt du kan och gör med jämna mellanrum en rejäl detox och som är kraftfull nog att föra ut tungmetaller. För tungmetaller och kemikalier lagras ofta in i hjärnan och där kan de ställa till MYCKET på sikt. Be om hjälp i din hälsobutik eller av en näringsterapeut.

Vad vill DU ha i din kropp? Näring eller kemikalier?