Lite giftiga jordgubbar någon??

Lite giftiga jordgubbar någon??

17/6 2013. Läste följande om svenska jordgubbar;
För att bekämpa svampangrepp finns 13 olika preparat, 9 olika insektsmedel, 8 preparat mot kvalster och 14 olika växtgifter mot ogräs. Sammanlagt 44 preparat varav 33 är, p g a sin giftighet, förbjudna att användas i ekologisk odling.

dödskalle
Gifterna kan bidra till ökad allergi, astma och cancer. De som arbetar i jordgubbsodlingarna skyddar sig med gasmask, handskar och skyddskläder.

Den regniga försommaren innebär extra mycket besprutning. Man har fått dispens av KEMI (Kemikalieinspektionen) för det i jordgubbar förbjudna starka växtgiftet Betanal.

Artikel om den förgiftade jordgubben

Så här beskriver fabrikanten själv ett av sina farliga preparat, Betanal, under Riskupplysningar:
Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Giftig för fjärilar, bin och andra pollinerande insekter.

Känns ju lite mysigt….synd att det är så svårt att få tag på ekologiska jordgubbar!