Info om GDPR – hantering av personuppgifter

Information till dig som klient hur jag arbetar i enlighet med GDPR-lagen

Alla företagare är enligt lag skyldiga att rapportera bl.a. vilka uppgifter som samlas in om sina kunder samt vad som görs med denna information. Och man är även tvungen att uttryckligen få sina kunders godkännande kring vad som samlas in och kring vad som lagras mm.
Därför kommer här en utförlig redogörelse för hur jag arbetar för att både hjälpa och skydda dig på bästa möjliga sätt i processen. Texten är lång att läsa men det finns många saker som lagen kräver att jag skriver här.

Personuppgiftsansvarig: Boel Björkenwall. Jag nås på 070 24 777 40, via post på Skrinvägen 7, 122 44 Enskede eller via boel.bjorkenwall@protonmail.com
Personuppgiftsbiträden: Bokadirekt som nås på 0771-67 67 00
Och Nordic Laboratories (för labbrapporter) som nås på info@nordiclabs.com


Vilka uppgifter sparas om dig

I samband med din bokning (om du bokar hypnos framförallt) så registreras dina kontaktuppgifter och ditt personnummer hos personuppgiftsbidrädet Bokadirekt.se (www.bokadirekt.se ).

Jag (som personuppgiftsansvarig) sparar anteckningar från vad vi har gjort /kommit fram till under sessionerna, samt de frågeformulär som du själv har skickat in till mig inför en session. Dessa uppgifter säljs ABSOLUT INTE vidare till någon tredje part utan de stannar hos mig. Nordic Laboratories tillhandahåller labbtester och har hand om personuppgifter och labbrapporter för klienter som beställer dessa.
Varken Boka direkt eller Nordic Laboratories har tillgång till mina sessions-anteckningar eller övriga frågeformulär.
I övrigt lagrar jag inga andra uppgifter om dig.

 

Syftet med att spara dessa uppgifter

Syftet med dina uppgifter hos Bokadirekt.se: Dessa uppgifter syftar till att jag ska kunna fakturera klienter som önskar bli fakturerade, samt kunna nå klienter om jag får förhinder eller för att kunna fakturera om du inte kommer till avtalat möte och inte avbokar sessionen i tid.

Syftet med de uppgifter som sparas hos Nordic Laboratories:
Här sparas dina adressuppgifter för att kunna skicka hem labbtester till ditt hem som du har beställt. När testresultatet har kommit så loggar du in på deras GDPR-säkrade sida för att få tillgång till ditt testresultat. Om du har frågor kring detta så maila dem på info@nordiclabs.com

Eftersom jag oftast bara träffar mina klienter ett fåtal gånger och därmed ständigt träffar nya människor så har jag tyvärr inte en rimlig chans att hålla allt i huvudet utan att göra några anteckningar. Så anteckningarna syftar ENDAST till att effektivisera sessionerna och därmed ge dig mer valuta för pengarna när vi ses. Genom att jag har information i förväg så kan jag bättre planera sessionerna i förväg istället för att lägga onödigt lång tid på att samtala. Dessutom kan jag lättare till nästa gång vi ses komma ihåg vad vi har gjort tidigare för att kunna arbeta mer effektivt när vi ses.
Här hänvisar jag därför till intresseavvägning som skäl till att spara mina anteckningar om våra sessioner – för att det gynnar DIG att vi arbetar så effektivt som möjligt för att det därmed minimerar antalet sessioner och därmed kostnaden för dig. Annars skulle sessionerna behöva ta både längre tid och bli betydligt dyrare och fler.  Så det jag sparar är för att minimera kostnader och tid för dig.

 

Hur jag sparar uppgifter

Mobil: Ditt telefonnummer sparas inte på min telefon annat än om det är överenskommet dig och mig sinsemellan. I min mobilkalender står inte heller hela ditt namn utskrivet, för att värna om din integritet. Det kan exempelvis stå ”Malin Cr…” om du heter Malin Cristiansson.

Inskickade formulär skickas till en speciell GDPR-anpassad mailtjänst som har extra hög säkerhet mot intrång, raderas så fort de är lästa och sparas sedan tillfälligt i upp till 10 år (jag är skyldig att spara detta så länge enligt lag) på en bärbar hårddisk som hålls inlåst. Ditt dokument skyddas med ett lösenord som endast jag har tillgång till.
Mailtjänsten är också skapad anonymt,  min IP-adress sparas inte och företaget bakom tjänsten kan inte komma åt vad jag skriver.

Extra känsliga uppgifter skyddar jag dessutom med hjälp av förkortningar som bara jag känner till för att ytterligare värna om din integritet. Vad förkortningen står för berättar jag däremot gärna för dig så att du förstår vad jag menar .
Jag antecknar inga värderande saker om dig som person. Det jag sparar är saker som du själv berättar som syftar till att hjälpa mig att bättre hjälpa dig. Samt möjligtvis icke dömande anteckningar kring ev försvårande omständigheter för sessionen – för att jag ska kunna lära av det och arbeta mer effektivt nästa gång.

 

Din rätt att få tillgång till de uppgifter jag har om dig

Du har självklart rätt att få tillgång till och läsa eller få en kopia på varje uppgift/anteckning som jag sparar om dig. I sådant fall kan du ta med ett Usb-minne för att få ta del av mina anteckningar. Observera att jag endast sparar på uppgifter som hjälper mig att hjälpa dig bättre.

 

Samtycke

Jag sparar inga uppgifter om dig överhuvudtaget om du inte samtycker till det. Så om du inte vill att jag har några anteckningar alls om dig så är det också möjligt. Men då kan vi behöva boka längre sessioner eftersom jag därmed förlorar möjligheten att planera sessionerna i förväg och att komma ihåg vad vi har pratat om och gjort tidigare. (jag har tyvärr inte så pass bra minne att jag kan hålla alla klienters berättelser i huvudet, framförallt inte eftersom jag oftast bara träffar mina klienter ett fåtal gånger som regel).

 

Genetisk information

Jag sparar inte själv genetisk information om dig. Ditt gentest nås endast genom inloggning hos Nordic Laboratories. Det är alltså endast Nordic Laboratories som sparar dessa uppgifter. Vid eventuella frågor om detta kan du kontakta dem på info@nordiclabs.com

 

Din rätt att ta bort eller ändra uppgifter (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att när som helst kontakta mig på telefon 070 24 777 40 och be mig att radera eller korrigera de uppgifter jag har sparade om dig så ordnar jag det så fort jag har möjlighet. Oftast sker detta samma dag, men annars inom 3 vardagar såvida jag inte är bortrest på semester. Då ordnar jag detta så fort jag är tillbaka igen om jag inte har möjlighet tidigare.

Om du har några frågor kring något av det som står ovan eller har andra önskemål kring hur jag kan möta dig ännu bättre i dessa frågor så ring mig på 070 24 777 40

 

nya-viabannern4