Inspirerande citat

Här hittar du ca 200st skarpa och upplyftande citat för att inspirera dig till ett härligare liv! Citat om att uppfylla sina drömmar, tackla motgångar, citat om att tänka kreativt, citat om kärlek, citat om att njuta av livet mm.

Citat om att tackla motgångarHypnos vid dålig självkänsla

“Problems are opportunities in work clothes” 
Henry J. Kaiser

“If you are going through hell – keep going”

”Om du misslyckas med plan A, glöm inte att det finns 27 andra bokstäver i alfabetet!”

”De enda människor som aldrig misslyckas är sådana som aldrig försöker”

”When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us”   Alexander Graham Bell

”Det är en stor fördel att tidigt begå de misstag man kan lära något av.”   Winston Churchill

”Det kan kännas nog så motigt att plocka bort tegelsten efter tegelsten i en stor mur. Men en dag rasar hela fängelset och du inser vad du har åstadkommit”.
Deepak Chopra

Hypnos - rädd för att göra fel


”Endast den som sover gör inga fel”

Ingvar Kamprad

”Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!”
Audrey Hepburn

”My strenght did not come from lifting weights. My strenght came from lifting myself up when I was knocked down”.  Bob Moore

”Dåliga saker händer inte av sig själva – vi drar dem till oss för att lära oss något”

”Klok blir man av erfarenheter – erfarenheter får man av dumheter”

“For every effect there is a root cause. Find and address the root cause rather than try to fix the effect, as there is no end to the latter.” 
Celestine Chua

”We don’t grow when things are easy. We grow when we face challenges”

”Two things define you: Your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything”.          Okänd

”Success is a poor teacher. We learn the most of ourselves when we fail, so don’t be afraid of failing. Failing is part of the process of success. You cannot have success without failure. So unsuccessful people are people who never fail”
Robert T. Kiyosaki

”Everything is either an opportunity to grow or an obstacle to keep you from growing. You get to choose”.
Dr Wayne Dyer

”If there are no ups and downs in your life, it means you’re dead!”

”Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals”   Sydney Smith

”Either I will find a way, or I will make one.”    Philip Sidney

Hypnos - mod att uppfylla drömmar

”When one must, one can.” Charlotte Whitton

”Jorden är rund, och den plats som kan synas som slutet, kan också vara början”.
Ivy Baker Priest

”Livet är en huppegupptäcktsfärd. Plötsligt så är man i diket….och där kanske man hittar en bra grej….som man inte hade hittat annars.”   Lena Larsson

”You never know how strong you are until being strong is the only choice you have”

“Nothing is likely to help a person overcome or endure troubles than the consciousness of having a task in life.”    Viktor Frankl

”Att gå vilse är att lära sig att hitta” .

”Man ska aldrig skämmas för att medge ett misstag – det är bara ett annat sätt att säga att man är klokare idag än man var igår”.    Jonathan Swift.

Hypnos - rädd för att misslyckas

 

Citat om att välja glädje och byta perspektiv

”For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness”

“No one can hurt you without your consent.” Eleanor Roosevelt

”When it’s dark enough you can see the stars” 
Ralph Waldo Emerson

”Be happy for no reason, like a child. If you’re happy for a reason, you’re in trouble, because that reason can be taken from you”.       Deepak Chopra

”Let your past make you better, not bitter”

”We tend to forget that happiness doesn’t come as a result of getting something we don’t have, but rather recognizing and appreciating what we do have”
Frederick Koenig

”Om det finns en lösning på ett problem, är det onödigt att oroa sig.
Om det inte finns nån lösning på problemet, är det meningslöst att oroa sig.”
Dalai Lama

”Vi bör glädja oss åt det vi har utan att göra jämförelser. Man blir inte lycklig så länge man plågas av att andra är lyckligare”

”Att klaga är som att sitta i en gungstol – du har något att göra men du kommer ingenstans.”     Okänd

”Många saker skänker smärta som skulle kunna skänka glädje om man uppfattade deras fördelar”. 
Baltasar Gracian

”Inner peace begins the moment you choose not to allow another person or event to control your emotions.”

”Det du hatar mest hos andra är det du starkast förnekar hos dig själv”

”Känslor är mycket som vågor, vi kanske inte kan stoppa dem från att komma men vi kan välja vilka vi vill surfa på”      Jonathan Mårtensson

Hypnos - mentalt stark utan rädslor

Citat om möten med personer som vi har svårt för/motsättningar i världen

”Don’t be in a hurry to condemn a man because he doesn’t do what you do, or think as you think, or as fast. There was a time when you didn’t know what you know today”.

”Everything that someone does, is either love or a call for love. When people behave unlovingly, they have forgotten who they are. When we attack back, we initiate a war that no one can win”  Marianne Williamson

”Ofta dömer man andra efter deras gärningar och sig själv efter sina avsikter”.

”The people who are the hardest to love are the ones who need it the most”
Peaceful warrior

”When you talk, you are only repeating what you already know, but when you listen, you may learn something new”.
Dalai Lama

”Det du hatar mest hos andra är det du starkast förnekar hos dig själv”.
Deepak Chopra

Hypnos för att motverka konflikter

”People who have the most to teach us are often the ones who reflect back to us the limits to our own capacity to love, those who consciously or unconsciously challenge our fearful positions”.   Marianne Williamson

”När du anklagar och kritiserar andra är det en en sanning om dig själv som du försöker undvika”.  Deepak Chopra

”Det värsta med krig är att de gör oss lika de folk vi bekämpar”    Aldous Huxley

”If you dig deep enough into your mind, and deep enough into mine, the picture is the same: at the bottom of it all, what we are is love”
Marianne Williamson

”Om vi inte själva hade våra fel så skulle vi inte ha så stort nöje att märka dem hos andra”.
Francois de la Rochefoucauld

”Ingen har fel. I kärlekens ögon gör alla sitt bästa utifrån sin egen medvetandenivå”
Deepak Chopra

”Ju större skuld du känner, ju större är behovet av att skylla på andra”.

”Although we cannot guarantee that a Hitler will never again be born, we can in fact create a world in which, even if a Hitler appeared, there would be so much love that hardly anyone would listen or conspire with him”. Marianne Williamson

”Om någon säger något elakt om dig – lev då så att ingen kommer att tro dem”.    Platon

”There are only two emotions: love and fear. What we think of people’s guilt is their fear. All negativity derives from fear. When someone is angry, they are afraid. When someone is rude, they are afraid. If we want to be rid of fear, we cannot fight it but must replace it with love.”   Marianne Williamson


Citat om förlåtelse

“To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you”
Lewis Snedes

”Forgiveness is selective remembering – a conscious decision to focus on love and let the rest go”     Marianne Williamson

Hypnos för att lämna det förflutna“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong”   Gandhi

”Apologizing does not always mean that you’re wrong and the other person is right. It just means that you value your relationship more than your ego”

”It can be very hard to let go of your perception of someone’s guilt when you know that by every standard of ethics, morality, or integrity, you’re right to find fault with them. But do you prefer that you be right, or happy? If you’re judging a brother, you’re wrong even if you’re right”.   Marianne Williamson


Citat om mod för att uppfylla sina drömmar

”Säg inte att du är fattig därför att dina drömmar inte har gått i uppfyllelse. Verkligt fattig är bara den som aldrig drömt.”

”Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar”

”Life begins at the end of your comfort zone”

”Bara de som vågar misslyckas stort kan lyckas stort”  Robert Kennedy

”Shoot for the moon, even if you miss, you’ll land among the stars”   Les Brown

”Våga ta risker, de kan visa sig vara chanser”.

Hypnos - våga vara i centrum

”Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go”
T.S Elliot

”Varken du eller världen vet vad du kan göra förrän du har försökt!” Hypnos - våga drömma stort

”Sikta inte lägre än din begåvning. Få människor har nått en högre nivå än den de strävade efter”    Patricia Harris

”Det viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man är på väg”.    Bernie Rhodes

”It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”         Confucius

”Betydelsen av F-E-A-R: Forget Everything And Run
eller Face Everything And Rise”.

”Om du tror att du kan så kan du. Och om du tror att du inte kan, så får du rätt”
Mary Kay Ash

”Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. Theodore Roosevelt
”I’d rather attempt to do something great and fail than to attempt to do nothing and succeed.”       Robert H. Schuller

”Om man inte riskerar något så riskerar man ännu mer”.    Erica Jong

”If your dreams don’t scare you, they are not big enough”
Ellen Johnson Sirleaf, president of Liberia

”Det är bättre att ha många olika visioner än bara en enda, då blir man mindre sårbar. Om någon skulle råka vissna, kan de andra fortsätta blomma”.   Anne Swärd

”Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there”.   Will Rogers

”Courage is doing what you’re afraid to do. There can be no courage unless you’re scared”    Edward Veinon Richenbacher

”I am strong because I am weak. I’m beautiful because I know my flaws. I’m a lover because I am a fighter. I’m fearless because I have been afraid. I’m wise because I have been foolish. And I can laugh because I Have known sadness.”    Okänd

”Ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid”

”Du kan bli besviken om du misslyckas, men du är dömd för
alltid om inte försöker.”      Beverly Sills

“Courage is being afraid but going on anyhow”.   Dan Rather

”It’s kind of fun to do the impossible”   Walt Disney

”Att älska är att riskera att inte bli älskad tillbaka. Att hoppas är att riskera besvikelse. Men man måste ta risker, för den största risken är att ingenting riskera. En som inte riskerar något, han kan inte lära sig något, inte känna, inte förändras, inte växa, älska och leva.”

”Faith can move mountains. Doubt can create them”.  Howard Wight

“All those who have achieved great things have been great dreamers”
Orison Swett Marden

“De tama fåglarna har en längtan, de vilda flyger”

”It’s not because things are difficult that we do not dare; it’s because we do not dare that things are difficult”
Seneca

“On aiming high it must be borne in mind that the tragedy of life doesn’t lie in not reaching your goal. The tragedy lies in having no goal to reach. It isn’t a calamity to die with dreams unfulfilled, but it is calamity not to dream. It is not disaster to be unable to capture your ideal, but it is a disaster to have no ideal to capture. It is not a disgrace not to reach the stars, but it is disgrace to have no stars to reach for. Not failure, but low aim is sin.”
– Benjamin Elijah Mays

”The world makes way for the man who knows where he is going”
Ralph Waldo Emerson

”It’s never too late to be what you might have been”
George Eliot

”If you don’t live for something, you die for nothing”

”Alla våra drömmar kan gå i uppfyllelse, om vi har modet att hålla fast vid dem”
Walt Disney

”Never let your memories be greater than your dreams”     Dong Ivester

”Life is found in the dance between your deepest desire and your greatest fear”
Tony Robbins

”Framtiden tillhör dem som tror på sina vackra drömmar”.     Eleanor Roosevelt


Citat om att göra skillnad för andra

”One person can make a difference, and everyone should try”   John F Kennedy

”You must BE the change you wish to see in the world”   Gandhi

”If you have to choose between being kind and being right, choose being kind and you will always be right”.      Okänd

”Att se det rätta men inte göra det är den feges lott”
Kinesiskt ordspråk

”Givers need to set limits, because takers rarely do”
Rachel Wolchin

”Strong people don’t put others down. They lift them up”

”Öga för öga och världen skulle bli blind”     Mahatma Gandhi

”We make a living by what we get but we make a life by what we give”

”Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them.” Dalai Lama

”Det är gott att vara betydelsefull, men det är betydelsefullare att vara god”
Trini Lopez

”Vi är inte bara här för att försörja oss. Vi är här för att berika världen”    Woodrow Wilson

”In a gentle way you can shake the world”
Mahatma Gandhi

Citat om kärlek

“Att älska – att se det goda i”

”Vackert är allt som ses med kärlekens ögon”  Christian Morgenstern

”Vi får aldrig förbittras – om vi låter oss uppslukas av hatet kommer den nya ordningen bara att bli som den gamla ordningen… Vi måste bemöta hat med kärlek, fysisk styrka med själslig styrka”.    Martin Luther KingHypnos - komma över ett ex

”Det är bättre att ha älskat och förlorat  än att inte ha älskat alls”
Lord Tennyson

”The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart”.   Helen Keller

”Den kanske renaste och mest upphöjda formen av kärlek är en fullständig, total och oreserverad önska om att den vi älskar ska vara lycklig”.  Dalai Lama

”Our only job in every situation is to merely let go of our resistance to love”
Marianne Williamson

”Do not seek the because in love – in love there is no because, no reason, no explanation, no solutions.” Anais Nin
Hypnos - självkritisk

”Det viktigaste är inte vad du har i fickan utan det du har i ditt hjärta”

”Your task is not to seek for love but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”    Rumi

”People think that a soulmate is a perfect fit. And that’s what everyone wants. But a true soul mate is a mirror, the person who shows you everything that is holding you back, the person who brings you to your own attention, so you can change your life”.

”In a holy relationship, we don’t seek to change someone, but rather to see how beautiful they allready are”.   Marianne Williamson

”Om du skapar en öppen plats inom dig kommer kärleken att fylla den”  Deepak Chopra

”As we demonstrate love towards others, we learn that we are lovable and we learn how to love more deeply. As we demonstrate fear or negativity, we learn self-condemnation and we learn to feel more frightened of life.” Marianne WilliamsonHypnos - svartsjuka

”Vill du bli älskad, så älska!”

“Vi kan inte göra storverk, bara små gärningar med stor kärlek”
Moder Teresa

”Du lever för att du ska lära dig älska. Du älskar för att du ska lära dig leva. Mer behöver du inte lära dig”.      Mirdad

“The one thing we can never get enough of is love. And the one thing we never give enough of is love”    Henry Miller

”What is not loved is not understood. In order to learn the most from relationships, you have to focus on your own issues”. Marianne Williamson

“När du finner kärleken är det dig själv du finner”

”Where there is love there is life”   Mahatma Gandhi

“Do all things with love”   Og Mandino

”Rätta sättet att använda sin intelligens och sina kunskaper är att åstadskomma inre förändringar som utvecklar ett gott hjärta”    Dalai Lama

”Kärlek är det enda som växer när vi slösar med den”.  Richarda Huch

”We feel jealousy, the need to hold on to what we got, because in this area, as in every other, the ego says that there’s only so much love to go around, that another person’s good takes away from our own. The ego is a belief in finite resources, but love if infinite. Whenever love is added to any part of the system, there is an increase to every part. Love only gives rise to more love”.
Marianne Williamson


Citat om att stå upp för sig själv/följa sitt hjärta/lyssna inåt

“Kompromissa inte med dig själv, du är allt du har”.    Janis Joplin

”I tried to be normal once. It was the worst two minutes of my life”.     Okänd

”Istället för att tvingas kämpa mot smärta kan varje människa vända sig inåt och finna ett medvetandeplan dit lidandet inte kan nå”

”Lägg inte en massa energi på att bry dig om vad andra tycker om dig. Tyck om dig själv så kan du lägga mer energi på att bry dig om andra!”

”Var den du är och säg vad du tänker, för de som betyder någonting har ingenting emot det, och de som har någonting emot det betyder ingenting”.      Bernard Baruch

hypnos10 - överkörd.png

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most importantly, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”         Steve Jobs

”Etablerade åsikter är sällan ett resultat av felfritt resonerande, utan snarare av århundraden av intellektuell förvirring”

”My doctor asked if any members of my family suffered from insanity. I replied: No, we all seem to enjoy it!”


”So you have enemies…..good! That means you stood up for something”

Winston Churchill.

”Det finns en massa människor där ute som tycker att jag är konstig, skrattar för högt och har fula kläder………MEN…..jag brukar inte leka så ofta med dem.”
Mia Törnblom (som jag har för mig att hon uttryckte sig)

”Frihet kan bara uppnås genom att du minns vem du innerst inne är”.
Deepak Chopra

”Det är bara de döda fiskarna som följer med strömmen”.   Malcolm Muggeridge

Hypnos vid konflikträdsla.png”För att undvika kritik, gör ingenting, säg ingenting, var ingenting”.
Elbert Hubbard

”Stå på dig – annars gör någon annan det”

”When you are totally at peace with yourself nothing can shake you”
Deepak Chopra

”History shows up that people who end up changing the world are always nuts, until they are right, and then they are geniuses.” John Elliot

Citat om att få saker och ting gjorda/Motivationsstimulerande citat

”Visioner utan arbete är dagdrömmar och arbete utan visioner är slaveri”

”Det finns sju dagar på en vecka. Ingen av dem heter Sedan”

”The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new”.
Socrates

”If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you”.

 

Citat om kreativitet/Citat om att tänka nytt

”Instead of thinking outside the box, just get rid of it”

”Den idé som inte är orimlig från början finns det inget hopp för”.  Albert Einstein

”Varför måste du nödvändigtvis ha fel bara för att ett par miljoner människor tycker att du har det?”       Frank Zappa

”Det största hindret för nya upptäckter är inte okunnighet – det är illusionen av kunskap”
Daniel J. Boorstin

”Alla barn är konstnärer. Problemet är hur man gör för att fortsätta vara konstnär som vuxen”.    Pablo Picasso

”Once a person stops searching for information and knowledge of one`s self, ignorance sets in. The struggle is a moment- to- moment decision – to learn to open or close one`s mind.”

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka”    Albert Einstein

”Om en miljon människor tror på en dum sak så är det fortfarande en dum sak.”
Anatole France

”Fantasi är viktigare än kunskap”   Albert Einstein

”People don’t want to hear the truth, because they don’t want their illusions destroyed”       Friedrich Nietzsche

”Det är den som är ute och cyklar som finner nya vägar”

”When everyone thinks alike, no one thinks very much” . Walter Lippmann

Citat om att njuta av livet

”You will find as you look back upon your life that the moments when you have truly lived are the moments when you have done things in the spirit of love”
Henry Drummond

“And in the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years”.      Abraham Lincoln

”Vänta inte på speciella tillfällen. Fånga de vanliga stunderna och gör dem extraordinära”.
Orison Sweet Marden

”Everyone dies. But not everyone lives”.

”One day you will wake up and there won’t be any more time to do the things you’ve always wanted. Do it now!”   Paulo Coelho

”I have found that if you love life, life will love you back”. Arthur Rubinstein

”Life is not measured by the numbers of breaths we take but by the moments that take our breath away”

”Du kan inte välja hur du skall dö. Eller när. Du kan bara välja hur du skall leva Nu.

”En vis man säger inte: Jag ska leva! Att leva imorgon är för sent. Lev idag!”

”De människor som får ut mest av livet är inte de som levt ett sekel utan de som levt varje minut”hypnos-8

”Om jag fick leva om mitt liv så skulle jag börja gå barfota tidigare på våren och hålla på med det längre in på hösten. Jag skulle dansa oftare. Jag skulle åka mer karusell. Jag skulle plocka fler tusenskönor”    Nadine Stair.

”Lyckan finns inuti en människa, inte utanför henne. Därför är den inte beroende av vad vi har utan av vad vi är.”

”Work like you don’t need the money, dance like no one is watching, and love like you’ve never been hurt.”

”Lycka är när vardagens ting lyser som guld”

”If you want to feel rich, just count all the things you have that money can’t buy”         Anon

“Det är aldrig försent – aldrig försent att börja om, aldrig försent att bli lycklig”.
Jane Fonda

”Every moment you get is a gift. Spend it on things that matter. Don’t spend it dwelling on unhappy things”

“Det finns alltid hopp för en människa som stannar upp för att tänka över livet på allvar”

”Livet är för kort för att vara litet”.     Benjamin Disraeli

”Look at everything as though you were seeing it for the first time, or the last time. Then your time on earth will be filled with glory”.   Betty Smith

”Njut av livet – det här är ingen generalrepetition”

”Skjut upp till imorgon bara det du kan tänka ha ogjort när du dör”     Pablo Picasso

”We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future”
Robin Sharma

”We do not stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing”.

”Det finns bara två sätt att leva. Det ena är som om inget är ett under. Det andra är som om allt är ett under”.      Albert Einstein

”Det gäller att ta livet som en lek – och leken på allvar”

”Life is what happens to you while you are busy looking at your smartphone”

Boka in en hypnos-session för ett friare liv här!