Frågeformulär inför sessioner

Här fyller du i frågeformulär inför Hypnos-sessioner, hälsorådgivningar eller gentester!

Hypnos: Frågeformulär inför första sessionen – för alla övriga problem

Hypnos: Återbesöksformulär

Hälsoformulär
För gentester, hälsorådgivningar, eller hypnos för vikt/sötsug/rökning. Fyll alltså i detta utöver vanliga hypnosformuläret om du vill sluta röka eller ha hjälp med vikten/sötsug så att jag förstår de fysiologiska aspekterna av problemet bättre)