Forskning på Probiotika

Vad är probiotika och vad är viktigt att känna till?
Probiotika är detsamma som goda hälsosamma bakterier. De huserar som regel nere i våra tarmar. Vi kan också inta dessa genom t.ex. A-fil, Proviva och liknande, samt i kapslar av olika fabrikat. Det som är viktigt att vara medveten om är att en kraftfull kapsel med probiotika ofta kan motsvara många liter yoghurt, samt att probiotika i fil och liknande inte alltid klarar att ta sig levande ner till tarmkanalen dit de ska. Det är risk att de hinner tappa stinget på vägen. Många livsmedel med goda bakterier i är också fulla med socker, så se upp!
Behöver man en kraftfull effekt så är därför kapslar mest effektivt.
—————————————————————————————-

Probiotika mot lunginflammation
Probiotika mot lunginflammation
I en större meta-analys där man granskat 12 stycken randomiserade kontrollerade studier (totalt var 1546 patienter som vårdades på intensiven med) så kunde man se att probiotika minskar lunginflammation. Det är egentligen inte så konstigt eftersom bakteriefloran i tarmarna har stor betydelse för vårt immunförsvar och för våra slemhinnor.

————————————————————————————————-

Probiotika vid IBS

 • I en studie från 2012 som publicerades i Journal of Clinical Gastroenterology  så gav probiotika mot IBSman 55 patienter som led av IBS (med lös mage som sitt huvudproblem) antingen placebo eller en blandning med olika goda bakterier  (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, and Streptococcus thermophilus 1.0×10 CFU). När man mätte resultatet 10 veckor senare upplevde probiotikagruppen en mycket tydligare lättnad av sina symtom jämfört med placebogruppen. Dessutom upplevde de att livskvaliteten hade ökat.
 • Flertalet studier visar att patienter med IBS har en annorlunda bakterieflora i tarmarna jämfört med friska personer. IBS-patienter har visat sig ha fler enterobacter-stammar och färre bifidobakterier. Se referenser nedan!

 

————————————————————————————————-

Probiotika – immunförsvar, virusinfektioner och antibiotikaanvändning.

 • InfluensaEn svensk randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie visade att de specifika probiotiska bakteriestammarna Lactobacillus plantarum HEAL 9 (DSM 15312) and Lactobacillus paracasei (8700:2) motverkar risken för att drabbas av virusinfektioner samt förkortar förkylningstiden om man ändå skulle bli sjuk.

 • Cochrane Institutet gjorde en kritisk granskning av 10 välgjorda studier vad det gäller probiotika och luftvägsinfektioner. Totalt omfattades 3451 deltagare. Den sammanlagda slutsatsen blev att det finns stöd för att probiotika både minskar användningen av antibiotika samt minskar antalet fall akuta luftvägsinfektioner i de övre luftvägarna.
  OBS! Det har också funnits vissa studier som har visat på något svagare positiva resultat. Till probiotikans fördel men inte lika starkt. Men det kan också ha att göra med vilka bakteriestammar man studerar.

 • I en studie på 342 bebisar såg man att tillskott av prebiotika i form av galakto-oligosackarider och frukoligosackarider (näring till de goda bakterierna) ledde till minskad risk för tarminfektioner och luftvägsinfektioner jämfört med en kontrollgrupp. Det visade sig dessutom att barnen som fick prebiotika behövde äta färre antibiotikakurer.

 • I en studie på 326 barn i åldern 3-5 år så gav man i 6 månader en grupp Lactobacillus acidophilus NCFM, en grupp fick L. acidophilus NCFM tillsammans med Bifidobacterium animalis subsp lactis (Bi-07) medan en grupp bara fick placebo.De som hade tagit probiotika med en bakteriestam hade en minskad frekvens av feber på 53%, minskning av hosta med 41%, och minskning av snuvighet med 28% i jämförelse med placebo. De som tagit med 2 stammar hade minskad frekvens av feber med 72%, hosta med 62%, snuvighet med 58% i jämförelse med placebo. Man såg också att behovet av antibiotika minskade med 68% om man tog 1 stam och med hela 84%  om man två stammar. Frånvaron från dagis och skola minskade också med 27% resp 32% jämfört med placebo.


  ——————————————————————————-

Probiotika för att förebygga lös mage orsakad av antibiotikakurnaturlig antibiotika

 •  I en metaanalys som publicerades i British Medical Journal granskade man nio stycken randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studier. Två studier var även utförda på barn. Meta-analysen kom fram till probiotika (goda bakterier) kan vara bra för att förebygga diarré som orsakas av en antibiotikakur. Boels tips: Det är viktigt att inte överanvända antibiotika i onödan och att alltid återställa balansen med goda bakterier efteråt om man ändå tar en antibiotikakur.

————————————————————————————————-

Probiotika mot inflammation vid Ulcerös Kolit

I en studie som publicerades i World Journal of Gastroenterology så kunde man visa att probiotika mot ulcerös kolitprobiotiska bifidobakterier har en positiv antiinflammatorisk effekt för de som lider av Ulcerös Kolit (genom att bifidobakterierna stimulerar produktionen av antiinflammatoriska cytokiner som kallas för IL-10 samtidigt som utsöndringen av de inflammationsframkallande cytokinerna IL-8 hämmas).

———————————————————————————————-

Probiotika mot allergi och astmaLittle girl is blowing her nose

 • En studie från Stockholms Universitet visade att barn som utvecklar allergi som regel hade färre laktobaciller typ 1 såsom L. paracasei, L rhamnosus, L. casei, Chloristrium difficile och Bifidobacterium adolescentis under de första två månaderna av sitt liv.
 • I en finsk studie på 159 kvinnor så såg man att barnen till mödrar som dagligen fått två kapslar med den probiotiska bakterien L. rhamnosus GG fyra veckor före förlossningen hade lägre förekomst av eksem än placebogruppen. Detta studerades vid en uppföljning 2 år senare. När man studerade barnen igen när de var 4 år så hade barnen vars mammor ätit probiotika i slutet av graviditeten 43% lägre förekomst av eksem.
 • I en dubbelblind, placebokontrollerad, cross-over studie från Danmark så fick barn i åldern 1-13 år antingen placebo eller en blandning av de goda bakterierna L.rhamnosus och L.reuteri i 6 veckor mot sina eksem. 56% av barnen som fått probiotika upplevde en förbättring jämfört med 15% i placebogruppen. Effekten var bäst på de barn som tidigare hade haft förhöjda IgE-nivåer och som visat positivt på pricktester.

Enligt Med Dr Olle Haglund så tror man att skyddseffekten av probiotika har att göra med att de påverkar immunförsvaret positivt, balanserar TH1/TH2 systemet i immunförsvaret och minskar bildandet av immunglobulin E (IgE) som är allergiframkallande.  Läs gärna mer i hans bok! Se referens nedan. 

 

—————————————————————-
Probiotika som skydd mot hål i tänderna och tandköttsinflammation

 • Flertalet mjölksyrabakterie-stammar har visat sig kunna förhindra att de bakterier hål i tändersom orsakar karies fäster vid tanden. De stammar som enligt forskning har visat sig skydda mot karies är: L.rhamnosus GG, L. casei, L.reuteri och Bifidobacterium DN-173-010. 
  Dock är det ännu oklart hur man ska inta dessa för att det ska bli optimal effekt i munhålan.
 • I en placebokontrollerad studie på 594 barn som var 1-6 år gamla så såg man att barn som under 7 månader fick mjölk med den tillsatta goda bakterien L.rhamnosus GG hade 49% mindre förekomst av karies jämfört med kontrollgruppen som bara drack vanlig mjölk.
 • En svensk placebokontrollerad och dubbelblind studie vid Malmö Universitet visade att tillskott av den goda bakterien L. reuteri minskade både antalet plack och inflammation i tandköttet. 

—————————————————————-

Probiotika vid Ledgångsreumatim (Reumatoid Artrit, RA) 

 • I en studie där man jämförde personer med Fibromyalgi och personer med artritReumatoid Artrit så fann man att personer som led av ledgångsreumatism till skillnad från fibromyalgigruppen hade betydligt färre Bifidobakterier och Bacteroides i tarmarna (Bacteroides-Porphyromonas-Prevotella, Bacteroides fragilis, och Eubacterium rectale–Clostridium coccoides).OBS! Här finns det teorier om att en dålig tarmflora leder till att dåliga tarmbakterier börjar fästa vid tarmväggen vilket skadar tarmväggen så att tarmgifter läcker ut i blodet och överaktiverar immunsystemet, som därmed attackerar giftämnen i blodet och på kuppen råkar skada kroppen själv. Enligt Med dr Olle Haglund så har man hos personer med reumatoid artrit ofta kunnat påvisa bakteriefragment i just de inflammerade lederna.

————————————————————————–

Probiotika vid kroniskt trötthetssyndrom (ett tillstånd som förutom stark trötthet ofta också ger ångest)

 • I en placebokontrollerad mindre pilotstudie på 39 patienter med Kroniskt kroniskt trötthetssyndromtrötthetssyndrom så gav man hälften probiotika (bakteriestammen L.casei med underarten Shirota) eller placebo, under totalt 2 månader. Patienterna i probiotikagruppen hade statistiskt säkerställt minskade ångestsymtom jämfört med placebogruppen. Dessutom kunde man se att antalet Laktobaciller och Bifidobakterier ökade.

 • I en annan liten studie från Umeå på 15 personer med kroniskt trötthetssyndrom så gav man tre olika probiotiska stammar L.paracasei, L.acidophilus NCFB 1748 och Bifidobacterium lactis Bb12). Före och efter experimentet så genomfördes tester på trötthet, samt olika neuropsykiatriska tester samt test av fysisk aktivitet. Sex av 15 deltagare kunde då rapportera om en säkerställd förbättring. Dessutom såg man att resultaten förbättrades i de neuropsykiatriska testerna. Dock märktes ingen effekt på själva tröttheten eller den fysiska aktiviteten. 


——————————————————————————–

 Probiotika som smärtlindring vid tarmproblemvärk i tarmen

Lactobacillus acidophilus NCFM® har en smärtlindrande  verkan i tarmen på samma sätt som morfin. Det visade sig att bakterien ökar bildningen av smärtlindrande receptorer i tarmslemhinnan.
———————————————
Goda bakterier/probiotika minskar stressnivån hos mössstress mus

I en studie på möss så såg man att Lactobacillus rhamnosus motverkar stress och oro. Forskarna tror att det sker genom att påverka mängden av GABA-receptorer i olika delar av hjärnan och att det skedde via påverkan på Vagusnerven.


—————————————
OBS! Sidan kommer att fyllas på med  fler studier i den takt jag hinner med!

Vill du lära dig mer om forskning?
Läs om forskning på Hypnos här!
Läs om forskning på Omega 3 här!
Läs om forskning på Superfoods här!

Vill du lära dig mer om hälsa?
Boka in en hälsoföreläsning som hjälper er att skapa en friskare arbetsplats här!

 

————————————————————————————————-

Liu KX, Zhu YG, et al. ”Probiotics’ effects on the incidence of nosocomial pneumonia in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis,” , Crit Care, 2012 Jun 25; 16(3):R109. (Address: Kai-xiong Liu, Department of Pulmonary Medicine, Huadong Hospital, Shanghai Medical School of Fudan University, Shanghai, China. 

Ki Cha B, Mun Jung S, Hwan Choi C, Song ID, Woong Lee H, Joon Kim H, Hyuk J, Kyung Chang S, Kim K, Chung WS, Seo JG.”The effect of a multispecies probiotic mixture on the symptoms and fecal microbiota in diarrhea-do”minant irritable bowel syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Gastroenterol. 2012 Mar;46(3):220-7. Department of Internal Medicine, Chung-Ang University College of Medicine, Republic of Korea.

Lee BJBak YT. ”Irritable bowel syndrome, gut microbiota and probiotics.”
J Neurogastroenterol Motil. 2011 Jul;17(3):252-66. doi: 10.5056/jnm.2011.17.3.252. Epub 2011 Jul 13.
Quigley EM. ”Commensal bacteria: the link between IBS and IBD?”
Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011 Sep;14(5):497-503. doi: 10.1097/MCO.0b013e328348c033.
Berggren ALazou Ahrén ILarsson NÖnning G. ”Randomised, double-blind and placebo-controlled study using new probiotic lactobacilli for strengthening the body immune defence against viral infections.”  Eur J Nutr. 2011 Apr;50(3):203-10. doi: 10.1007/s00394-010-0127-6. Epub 2010 Aug 28.

Bruzzese E1, Volpicelli MSqueglia VBruzzese DSalvini FBisceglia MLionetti PCinquetti MIacono GAmarri SGuarino A. ”A formula containing galacto– and fructo-oligosaccharides prevents intestinal and extraintestinal infections: an observational study.”

Clin Nutr. 2009 Apr;28(2):156-61. doi: 10.1016/j.clnu.2009.01.008. Epub 2009 Feb 23.
Leyer L.  Gregory, ”Probiotic effects on Cold and Influenza-like Symptom. Incidence and Duration in Children”, Pediatrics 2009; 124; 179:2008-666 )

Aloysius L D’Souza, Chakravarthi Rajkumar, Jonathan CookeChristopher J Bulpitt, professor of geriatric medicine. ”Probiotics in prevention of antibiotic associated diarrhoea: meta-analysis”. BMJ. 2002 June 8; 324(7350): 1361.

 

Imaoka A1, Shima T, Kato K, Mizuno S, Uehara T, Matsumoto S, Setoyama H, Hara T, Umesaki Y. ”Anti-inflammatory activity of probiotic Bifidobacterium: enhancement of IL-10 production in peripheral blood mononuclear cells from ulcerative colitis patients and inhibition of IL-8 secretion in HT-29 cells.” World J Gastroenterol. 2008 Apr 28;14(16):2511-6.

 

Rosenfeldt V1, Benfeldt ENielsen SDMichaelsen KFJeppesen DLValerius NHPaerregaard AJ Allergy Clin Immunol. 2003 Feb;111(2):389-95. ”Effect of probiotic Lactobacillus strains in children with atopic dermatitis.” 1Research Department of Human Nutrition and the LMC Center for Advanced Food Studies, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark.
Haglund Olle: Probiotika: den okända faktorn för fysisk och psykiska hälsa. Pauluns Förlag 2012
Allaker RPDouglas CW. Novel anti-microbial therapies for dental plaque-related diseases. Int J Antimicrob Agents. 2009 Jan;33(1):8-13. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2008.07.014. Epub 2008 Sep 18. Barts and The London School of Medicine & Dentistry, Queen Mary, University of London
Haukioja A1. Probiotics and oral health Eur J Dent. 2010 Jul;4(3):348-55. Institute of Dentistry, University of Turku, Turku, Finland.
Swed Dent J. 2006;30(2):55-60. ”Decreased gum bleeding and reduced gingivitis by the probiotic Lactobacillus reuteri.” Malmö University, Dept Biomedical Lab Sciences, Sweden. per.krasse@ptj.se
Vaahtovuo J1, Munukka EKorkeamäki MLuukkainen RToivanen PFecal microbiota in early rheumatoid arthritisJ Rheumatol. 2008 Aug;35(8):1500-5. Epub 2008 Jun 1.
Rao AVBested ACBeaulne TMKatzman MAIorio CBerardi JMLogan AC. ”A randomizeddoubleblindplacebo-controlled pilot study of a probiotic in emotional symptoms of chronicfatigue syndrome.” Gut Pathog. 2009 Mar 19;1(1):6. doi: 10.1186/1757-4749-1-6. Department of Nutritional Sciences, University of Toronto
Rousseaux C et. al., Lactobacillus acidophilus modulates intestinal pain and induces opioid and cannabinoid receptors. Nature Medicine Dec 10 2006.
Bravo JA et. al. Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Aug 29.)

Kontakta Boel Björkenwall på Viability här!