Forskning om K-vitamin

K-vitamin är ett ämne som är viktigt att se över, inte minst för den som äter kalciumtillskott eller D-vitamin. Medan D-vitaminet hjälper kroppen att föra in kalciumet från födan till kroppen så behövs K2-vitamin för att kroppen ska kunna se till att kalciumet hamnar rätt (dvs i skelett och tänder t.ex) istället för att fastna i blodkärlen och göra dem förhårdnade. På så vis kan man förebygga hjärt- och kärlsjukdomar genom att hålla kärlen mjukare och smidigare och samtidigt se till att hårdheten och stadgan hamnar i skelettet och förebygga benskörhet.natto

K2 finns främst i Natto (fermenterade sojabönor) men även i låga mänger i äggula, Brieost, och kött.

K-vitamin och cancer

 • En studie där man följde 24340 personer i åldern 35-64 år så ville man studera en ev koppling mellan vitamin K-intag och cancer. Vad det gäller vitamin K1 så såg man ingen koppling alls. Däremot såg man ett positivt samband mellan vitamin K2-intag och insjuknande i cancer. Det var tydligare för män än för kvinnor. Det tydligaste man kunde se var att de som hade ett högt K2-intag via kosten i lägre utsträckning drabbades av prostata- och lungcancer.
  Boels kommentar: Studien är intressant men eftersom man inte har gett ett rent K2-vitamin tillskott så går det utav denna studie inte med säkerhet att säga att det var just K-vitamin som var nyckeln även om mycket tyder på det.
 • En observationsstudie visade att män som åt en kost som innehöll mycket K2 hade 35% lägre risk för framskriden prostatacancer.
 • En uppföljande studie på 250 män som led av prostatacancer visade att de som hade mindre K2 i blodet hade en större risk för att utveckla mer framskridna former av cancer.

K2-vitamin och höftfrakturer

 • Flertalet studier visar att personer som äter natto (som är väldigt rikt på K2-vitamin) löper mindre risk att drabbas av frakturer/försämrad bentäthet i höften.
 • I en studie från 2008 så visade man att kalcium, magnesium, zink och D-vitamin alla var viktiga för ett starkt skelett men att K2-vitamin var den allra viktigaste nyckelfaktorn för en god benhälsa.

K2-vitamin och benskörhet  

 • En 10 år lång studie på 72000 kvinnor som var 38-63 år gamla visade på en skyddade effekt av K2 mot benskörhet för personer som aldrig förut använt hormonterapi.
 • I en studie vid Keio University School of Medicine i Tokyo så jämförde man effekten av kosttillskott med enbart D3, enbart K2, kombinationen av D3 och K2 eller enbart Kalcium på bentätheten hos kvinnor med Osteoporos (benskörhet.) Det visade sig bli tydlig skillnad i effekt mellan grupperna. Bäst gick det för gruppen som hade fått D3 och K2-vitamin tillsammans. De fick en tydligt förbättrad bentäthet jämfört med gruppen som bara fick kalcium.artros1
 • I en studie från 2015 så såg man att de som hade väldigt låga nivåer av K-vitamin i större utsträckning hade skador på sina menisker i knäna.
 • I en annan studie granskade man K-vitaminintaget hos ca 1500 kvinnor och drygt 1100 män som hade en medelålder på 59 år. Man kunde då se en koppling mellan lågt K-vitaminintag och en sämre bentäthet hos kvinnor och en större risk för höftfrakturer. Även hos män såg man att en högre nivå av K-vitamin i blodet sammanföll med en förbättrad bentäthet.

K2-vitaminbrist vanligt vid Crohn’s sjukdom – ökad risk för benskörhet

 • I en holländsk studie så noterade man att nivåerna av K-vitamin har tydligt lägre crohnshos personer med tarmsjukdomen Crohn’s jämfört med en kontrollgrupper. Man kunde också se att det verkade leda till sämre bentäthet. K-vitamin är en nyckelfaktor för karboxylering av proteinet osteocalcin – osteocalcin är väsentligt för att binda kalcium till skelettet. Förklaringen tros ligga i att personer med Crohn’s sjukdom har svårare att ta upp fett från tarmarna och K-vitamin är ju ett fettlösligt vitamin. För fler studier på området se referenser nedan.

K2-vitamin och hjärt och kärlproblem mmhjärta och kärl

 • En studie på över 16 000 kvinnor under åtta år visade att man kunde minska risken för hjärt och kärlsjukdomar med 9% för varje gång man ökade på K2vitamindosen med 10mikrogram per dag. K1 gav inte dessa effekter.
 • I en stor 10 årig lång studie på över 4800 friska män och kvinnor som var 60-70 år gamla visade på att de som tog tillskott av 32 mikrogram K2-vitamin per dag i jämförelse med de som hade ett lågt intag hade; – 50% minskning av hjärt och kärlorsakade dödsfall – 50% färre kalciuminlagringar i blodkärlen – 25% minskning av dödsfall överhuvudtaget (oavsett orsak till dödsfallen) minskad risk för höftfrakturer. Vitamin K1 kunde inte ge dessa effekter, endast vitamin K2.

K-vitaminbrist av antibiotikaantibiotika

 • En studie visade en tydligt lägre halt av K2-vitamin i leverprover hos dem som hade ätit en bredspektrumantibiotika än hos kontrollgruppen. Detta beror på att antibiotika minskar mängden av goda bakterier i tarmarna som hade behövts för att tillverka K2-vitamin.

OBS! Denna sida endast samlar forskning om K2-vitamin och ej är att betrakta som en rekommendation vid sjukdom. Personer som är blödarsjuka eller som äter Waran bör prata med sin läkare innan de börjar med K2-vitamin. Forskarna tvistar lite här. En del menar att preparaten inte går att kombinera och andra menar att det är en fördel att kombinera för att förebygga biverkningar av Waranen förutsatt att man väldigt väldigt noga ställer in Warandosen efteråt. Laborera alltså inte själv. Det är alltid viktig att prata med läsare.

Har du frågor kring din personliga hälsa så är du välkommen att  boka in dig hos mig för en personlig hälsorådgivning.

Du kan också få hjälp med att göra ett gentest om du vill veta mer vad dina gener kan lära dig om din hälsa och vad du kan behöva tänka på för att leva så frisk som möjligt så länge som möjligt!

Vill du läsa mer forskning?
Forskning om D-vitamin
Forskning om MSM
Forskning om probiotika
Forskning på Superfoods
Forskning om vad hypnos kan åstadkomma

—————————————————————————————
Referenser:

Nimptsch K, Rohrmann S et al. ”Dietary Vitamin K intake in relation to cancer incidence and mortality: results from the Heidelberg cohort of the european prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC-Heidedlberg). Am J Clin Nutr. 2010 May;91(5):1348-58.

Ikeda Y, Iki m, et al. ”Intake of fermented soybeans, natto, is associated with reduced bone loss in postmenopausal women: Japanese population-based osteoporosis (JPOS)study”. J Nutr. 2006 May; 136(5):1323-8.

Feskanich D, Weber P, et al. ”Vitamin K intake and hip fractures in women: a prospective study”. Am J Clin Nutr. 1999 Jan;69(1):74-9.

Iwamoto J, Takeda T, Ichimura S. ”Effect of combined administration of vitamin D3 and Vitamin K2 on bone mineral density of the lumbar spine in postmenopausal women with osteoporosis”. J Ortop. Sci 2000;5(6):546-51.

Shea MK, Kritchevsky SB, et al. ”The association between vitamin K status and knee osteoarthritis features in older aduls: the health, aging and body composition study”. Osteoarthritis cartilage 2015 mar;23(3):370-8.

Gleijnse, J.M et al 2004: ”Dietary intake of menaquionone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: The Rotterdam Study”. Am Soc. Nutr. Science. May 2004. Nutritional epidemiology

Schoon EJ, Müller MC, et al. ”Low serum and bone vitamin K status in patients with longstanding Crohn’s disease:another pathogenetic factor of osteoporosis in Crohn’s disease”. Gut 2001 Apr;48(4):473-7.

Szulc P, Meunier PJ. ”Is vitamin K deficiency a risk factor for osteoporosis in Crohn’s diseae?”. Lancet 2001 Jun 23;357(9273):1995-6.

Conly J. Stein K. ”Reduction of vitamin K2 concentrations in human liver associated with the use of broad spectrum antimicrobials”. Clin invest med. 1994 Dec; 17(6):531-9.